Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jméno a příjmení v matriční praxi po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Jana Hálová

dlouholetá pracovnice oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: Jméno a příjmení - webinář

Odborný program

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s oblastí užívání, zápisu a změn jména a příjmení po velké novele zákona o matrikách (zákon č. 414/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Posluchači budou seznámeni s novou právní úpravou, která se týká většiny bodů programu. Lektorka svůj výklad doplní řadou příkladů

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

 • I. PRÁVNÍ ÚPRAVA
 • II. JMÉNO
  • 1. Užívání jména, včetně změn
  • 2. Zápis jména dítěte do knihy narození, včetně změn
  • 3. Užívání dvou jmen / zdvojené jméno
  • 4. Prohlášení o užívání druhého jména, včetně změn
  • 5. Užívání otčestva (jména po otci), včetně změn
  • 6. Užívání české podoby cizojazyčného jména, včetně změn
  • 7. Uvedení jména na matričním dokladu
  • 8. Jméno osvojeného dítěte, včetně změn
  • 9. Prohlášení o volbě jména – obsah
  • 10. Doklady připojené k prohlášení
 • III. PŘÍJMENÍ
  • 1. Užívání příjmení
  • 2. Rodné příjmení, včetně změn
  • 3. Zápis příjmení dítěte do knihy narození, včetně změn
  • 4. Příjmení po uzavření manželství, včetně změn
  • 5. Užívání příjmení žen
  • 6. Užívání více příjmení, včetně změn
  • 7. Příjmení po osvojení/zrušení osvojení, včetně změn
  • 8. Příjmení příslušníků národnostních menšin, včetně změn
  • 9. Jméno a příjmení cizince na matričním dokladu
  • 10. Příjmení po rozvodu manželství
  • 11. Užívání příjmení v nesprávné podobě, včetně změn
  • 12. Užívání příjmení SO ČR a současně SO členského státu EU, včetně změn
  • 13. Uvádění jmen a příjmení bývalých čsl. nebo českých občanů na veřejných listinách
 • IV. ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ
  • 1. Změna jména, včetně změn
  • 2. Změna příjmení
  • 3. Změna jména a příjmení u cizinců, nezletilých dětí a osob, u nichž probíhá změna pohlaví
  • 4. Změna příjmení za trvání manželství, včetně změn
  • 5. Změna příjmení z jednoho na více příjmení
  • 6. Příslušnost matričního úřadu k povolení změny jména a příjmení
  • 7. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení
  • 8. Doklady, které žadatel připojí k žádosti
  • 9. Změna příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem
 • V. SPRÁVNÍ POPLATKY, včetně změn
 • VI. ZÁPISY PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ PŘÍJMENÍ A ZÁPISY PROHLÁŠENÍ DO MATRIČNÍCH KNIH
 • VI. UZNÁVÁNÍ CIZOZEMSKÝCH ROZHODNUTÍ VE VĚCI ZMĚNY PŘÍJMENÍ SO ČR ZA TRVÁNÍ MANŽELSTVÍ S CIZINCEM
 • VI. ZÁVĚR

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit