Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.06.2024
9.00 - cca 16.00
    —
210068

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Výklad bude podán ve znění aktuálních právních předpisů pro rok 2024 s důrazem na změny vyplývající z přijaté novely účinné od 1. 1. 2024 – konsolidačního balíčku.

Odborný program semináře:

 • Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
 • Definice opravy hmotného majetku
 • Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
 • Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM
 • Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů
 • Technické zhodnocení na majetku vlastním – definice
 • Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP
 • Technické zhodnocení na majetku odpisovaného mimořádnými odpisy, technické zhodnocení na nemovité kulturní památce
 • Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • Technické zhodnocení provedenému osobou, který není vlastníkem, nájemcem ani uživatelem předmětného majetku (např. podnájemcem)
 • Technické zhodnocení hmotného majetku ve spoluvlastnictví
 • Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
 • Nástavby, přístavby, stavební úpravy
 • Rekonstrukce, modernizace
 • Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
 • Důsledky zrušení daňové kategorie nehmotného majetku
 • Technické zhodnocení nehmotného majetku – režim před a po novele ZDP č. 609/2020 Sb.
 • Judikatura Nejvyššího správního soudu
 • Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2024 zavádí speciální režim uplatňování daňových odpisů u bezemisních a nízkoemisních motorových vozidel a dále omezování daňových nákladů u některých osobních motorových vozidel:
  • Problematika elektromobilů v kostce
  • Odpisování bezemisních motorových vozidel – problematika mimořádných daňových odpisů
  • Definice vozidla kategorie M1 pro účely uplatňování daňových odpisů
  • Technické zhodnocení a jeho odpisování u vozidel kategorie M1 – omezení daňových odpisů

Přednáška je postavena na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s  rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit