Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob včetně novinek vyplývajících z konsolidačního balíčku - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Odborný program

Seminář je zaměřen na aplikaci zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2024 u obchodních společností a družstev. Výklad bude přednostně věnován změnám plynoucím z novely zákona o daních z příjmů, účinné od 1. 1. 2024 (konsolidační balíček): Tento seminář je určen zejména pro ekonomické a daňové poradce, ekonomy a účetní.

Odborný program semináře:

Výklad bude přednostně věnován změnám plynoucím z novely zákona o daních z příjmů, účinné od 1. 1. 2024 (konsolidační balíček):

 • Náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance
  • příspěvek na stravování zaměstnanců
  • zaměstnanecké benefity, rozšíření zaměstnaneckých benefitů na rodinné příslušníky
  • použití zdravotnických zařízení, nepeněžité dary od zaměstnavatele, sportovní a kulturní akce
  • limity pro osvobození u zaměstnance, důsledek překročení limitů pro zaměstnavatele
 • Rozšíření daňové uznatelnosti nákladů na provoz předškolních zařízení
 • Omezení daňové uznatelnosti některých propagačních předmětů
 • Limitace uplatňování nákladů na motorová vozidla kategorie M1
 • Limitace nákladů na finanční leasing motorových vozidel kategorie M1

Další daňově uznatelné a neuznatelné výdaje

 • Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně
 • Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek
 • Daňově účinné náklady:
  • výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP
  • výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst.2 ZDP
   – další náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance vzdělávání zaměstnanců, odborný rozvoj, team building, příspěvky na ubytování, rekreace
   – náklady vynaložené v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (zákon č. 128/2022 Sb.)
   – náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu
   – náklady podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady přefakturované jiné osobě)
   – náklady s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele
   – náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením
   – další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce
   – finanční leasing – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy, zákonné podmínky leasingové smlouvy, zkrácený finanční leasing,
   – náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva, výpočet náhrad pohonných hmot u hybridních automobilů a elektromobilů
   – daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
   – účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného
 • Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv
 • Daňově neúčinné náklady
  • pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, peněžité tresty
  • finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace
  • reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty
  • náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené
  • škody
 • Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů
  • podmínky pro osvobození bezúplatných příjmů
  • zásadní aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP – vazba nedaňového nákladu na nezdaňovaný příjem
 • Výklad bude věnován i změnám, které přinesla novela Pokynu GFŘ D-22 - Pokynu D-59
 • Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů

Ve výkladu bude věnován prostor na uvedení maximálního množství praktických příkladů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit