Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023
úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.03.2024
9.00 - cca 16.00
    —
24097

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Cena

Vložné: 3090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Konstrukce daňového přiznání za zdaňovací období 2023 se zásadně neliší od předchozích zdaňovacích období. Výpočet daňové povinnost však mohly ovlivnit některé změny zakotvené v posledních novelách zákona o daních z příjmů.

Odborný program semináře:

 • Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním
 • Položky zvyšující hospodářský výsledek
  • Částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy
  • Částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově účinné náklady, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznatelnost (odstupné za byty, odkoupení úplatně užívaného majetku)
  • Pohledávky ze smluvních sankcí
  • Dodanění závazků, neuhrazené sociální a zdravotní pojištění, porušení podmínek leasingové smlouvy, rozdíly vzniklé v důsledku změny účetní metody, nepeněžní příjmy
  • Nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity (úroky, finanční náklady, pohledávky, opravné položky, rezervy, finanční leasing, pojištění, vzdělávání)
  • Důsledky implementace Směrnice EU ATAD – nadměrné výpůjční výdaje, zdanění přemístění majetku do zahraniční bez změny vlastnictví
 • Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku (prodloužení aplikace mimořádných odpisů, důsledky zkráceného finančního leasingu, problematika nemovitých kulturní památek, problematika elektromobilů a dalších zařízení souvisejících s jejich provozem)
 • Položky snižující hospodářský výsledek
  • a. Příjmy, které nejsou předmětem daně
  • b. Příjmy od daně osvobozené (osvobození dividend, podílů na zisku, prodejů obchodních podílů, osvobození příjmu z nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce)
  • c. Částky snižující výsledek hospodaření
  • d. Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů
  • e. Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy
 • Základ daně
 • Odčitatelné položky od základu daně:
  • a. daňová ztráta
  • b. náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje,
  • c. odpočet na odborné vzdělávání
 • Položky snižující základ daně (odečet na dary, snižující položka u neziskových subjektů)
 • Prodloužení účinnosti zákona č. 128/2022 Sb. – snižující položka na náklady vynaložené v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině
 • Slevy na dani
 • Stanovení samostatného základu daně a výpočet samostatného základu daně
 • Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit