Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o zadávání veřejných zakázek po novele v detailu - vymezování předmětu veřejné zakázky, účast v zadávacím řízení, kvalifikace nově, vylučování dodavatelů z účasti v zadávacím řízení a další …

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.03.2024
9.00 - cca 16.00
    —
24084

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 12% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Třídílný cyklus volně na sebe navazujících seminářů kombinuje tradiční formu seminářů („prezentací“), v jejichž průběhu ne vždy bývá prostor k vyčerpání všech dílčích témat a dotazů v dostatečné míře podrobnosti, a interaktivnější diskusní formu seminářů k dílčím otázkám, která sice umožňuje věnovat se vybraným problémům podrobněji, ale nemusí poskytovat prostor pro řešení otázek obecnějších či souvisejících. Tento seminář by měl být kombinací obojího.

Cílem tohoto semináře (a dvou dalších seminářů v rámci třídílného cyklu) je věnovat se podrobně zákonu o zadávání veřejných zakázek po jeho poslední novelizaci, zaměřit se hlouběji na většinu podstatných problematických témat z oblasti zadávání veřejných zakázek a poskytnout účastníkům z řad začátečníků v oboru i z řad „ostřílených zakázkářů“ návod k jejich postupům a dostatečný prostor k diskusi s přednášejícím i mezi sebou navzájem.

Tento seminář bude rozdělen na dvě části. První část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, na identifikaci sporných otázek, na rozbor použitelné rozhodovací praxe k jejich možnému řešení a na shrnutí praktických doporučení. Každé z témat pak bude pokračovat tematickou diskusí, k níž bude vytvořen dostatečný časový prostor.

Druhá část semináře je koncipována jako otevřená diskuse k jakémukoli tématu z oblasti zadávání veřejných zakázek; účastníci mohou své podněty k diskusi zasílat na adresu info@bovapolygon.cz do 23. 2. 2024.

Z plánovaných témat tohoto semináře:

  • Aktuální právní úprava a judikatura k vymezování předmětu veřejné zakázky a stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky, sčítání a dělení zakázek, vymezování funkčního celku podle § 18 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek v jednotlivých situacích, postupy v případě trvajících a pravidelně pořizovaných plnění, postupy podle § 19 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek a postupy v situacích podle § 19 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek po jeho poslední novelizaci
  • Stanovení a vyžadování podmínek účasti dodavatelů v zadávacím řízení, rozsah požadavků a jejich limity, postupy v případě jejich nedodržení, vylučování dodavatelů z účasti v zadávacím řízení v jednotlivých situacích
  • Komplexně k problematice posuzování kvalifikace po poslední novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek
  • Aktuální právní úprava a judikatura k jednacímu řízení bez uveřejnění

Další semináře téhož třídílného cyklu zaměřené na další témata z oblasti zadávání veřejných zakázek proběhnou 23. 1. 2024 a 19. 3. 2024. Jde o cyklus seminářů navazujících volně, posluchači se mohou zúčastnit všech seminářů nebo kteréhokoli z nich.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit