Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek - krok za krokem a prakticky podle aktuálního znění zákona o zadávání veřejných zakázek

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.05.2024
9.00 - cca 16.00
    —
24082

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 12% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář s dostatečným prostorem pro diskusi se bude zaměřovat na praktické řešení konkrétních problémů v rámci jednotlivých fází zadávacích řízení z pohledu zadavatelů i dodavatelů. Výklad bude zaměřen především na vysvětlení sporných pravidel vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek po jeho poslední rozsáhlejší novelizaci, na povinnosti zadavatelů, na možnosti uvážení zadavatelů podle novelizovaných zadávacích pravidel, na možnosti obrany dodavatelů a na důsledky chyb z pohledu práva veřejných zakázek i z pohledu soukromého práva. Jednotlivé modelové situace, na nichž budou vysvětlovány „správné“ či „doporučené“ postupy, budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury k aktuální právní úpravě, české rozhodovací praxe k minulým právním úpravám a judikatury Soudního dvora.

Seminář je určen nejen skutečným začátečníkům v oblasti zadávání či začátečníkům „falešným“, nýbrž také relativně ostříleným zakázkářům, kteří si nejsou jisti, zda zákonu o zadávání veřejných zakázek v jeho aktuálně účinném znění správně rozumí.

Přihlášení účastníci mohou své podněty k diskusi zasílat na adresu info@bovapolygon.cz do 11. 5. 2024.

Předpokládané tematické okruhy:

  • Jednotliví zadavatelé a odlišnosti jejich postupů, pravidla postupu státu coby speciálního zadavatele po poslední novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek, nová pravidla in-house postupů mimo zadávání veřejných zakázek
  • Aktuální právní úprava a judikatura k vymezování předmětu veřejné zakázky a stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky, sčítání a dělení zakázek, vymezování funkčního celku podle § 18 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek v jednotlivých situacích, postupy v případě trvajících a pravidelně pořizovaných plnění, postupy podle § 19 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek a postupy v situacích podle § 19 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek po jeho poslední novelizaci
  • Stanovení a vyžadování podmínek účasti dodavatelů v zadávacím řízení, rozsah požadavků a jejich limity, postupy v případě jejich nedodržení, vylučování dodavatelů z účasti v zadávacím řízení v jednotlivých situacích, posuzování kvalifikace po poslední novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek
  • Nejasnosti v nabídkách, chyby a věcné či obsahové nedostatky v nabídkách, překlepy a špatné součty, opravy nabídek, vysvětlování a doplňování; postupy v režimu § 46 odst. 1 a § 39 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek, možnosti volby, limity a pravidla jednotlivých postupů
  • Kritéria hodnocení v nadlimitním a podlimitním režimu, hodnocení nabídek v případě veřejných zakázek malého rozsahu, kritéria obvyklá a netradiční, pravidla hodnocení stanovená zadavatelem, možnosti jejich zpochybnění ze strany dodavatele, možnosti a limity jejich stanovení v jednotlivých zadávacích režimech, kombinace pravidel pro hodnocení a požadavků na splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
  • Písemná listinná, písemná elektronická a ústní komunikace při zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení i mimo zadávací řízení, komunikace mimo zadávání a po zadání veřejné zakázky
  • Aktuální právní úprava a judikatura k otázkám mimořádně nízké nabídkové ceny, identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny jako celku a v jednotlivých položkách položkových přehledů a rozpočtů, zdůvodňování mimořádně nízké nabídkové ceny
  • Pravidla a postupy při zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, vhodnost a limity tohoto způsobu zadávání
  • Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky uzavíraných v zadávacích řízeních a zadáváním mimo zadávací řízení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit