Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika očima soudního znalce

Správní a trestní právo, Měkké a další dovednosti (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Vladimír Sitta, MBA

soudní znalec v oboru Kriminalistika – padělky listin a platidel, pověřená osoba České národní banky oprávněná k vedení i organizování odborných kurzů na rozpoznání padělaných a pozměněných bankovek a mincí podle § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb., konzultant státních institucí, soudů, policie a jejich specializovaných útvarů (padělaní, penězokazectví či identifikace stop násilné trestné činnosti), autor řady tuzemských i zahraničních návrhů zabezpečení státních dokladů a cenin proti padělání (státní a cestovní doklady, alkoholové a tabákové kolky, kolkové známky, poštovní známky, losy, jízdenky a další), školitel úředníků ÚSC na problematiku padělání listin a platidel. Konzultant Ministerstva spravedlnosti ČR v oblasti sestavování seznamu znaleckých specializací k novému zákonu č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-420/2020 - Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností

Odborný program

Podvody, při kterých dochází k manipulaci s pravými podpisy bez vědomí jejich majitele nebo k padělání, pozměňování, zaměňování či antedatování listin, patří dlouhodobě k nejčastějším a jejich výskyt se každý rok zvyšuje. Důvodem je nejen dokonalejší a dostupnější reprodukční technika, ale také praxe, kdy velké ekonomické hodnoty bývají obsahem zcela běžných (nezabezpečených) listin. Otisk razítka či podpis již není zárukou ochrany. Naopak nevhodný typ podpisu, nebo podpis vyhotovený nevhodným prostředkem, případně „jen“ nevhodně umístěný, může být existenčním ekonomickým rizikem svého majitele.

Cílem programu je seznámit úředníky ÚSC s problematikou padělání, pozměňování a nejčastějších forem podvodných manipulací s listinami vč. zneužití pravých podpisů bez vědomí jejich autorů, a to zejména v kontextu správních řízení. Na základě reálných případů ze soudně-znalecké praxe v oboru kriminalistika (padělky dokladů, dokumentů, smluv a platidel) se účastníci seznámí s tím, jak postupovat v případě podezření na padělání nebo jaká jsou základní pravidla bezpečného vyhotovování či podepisování vlastních dokumentů.

Program kurzu:

 • Úvod
  • Představení lektora
  • Seznámení s účastníky a jejich očekávání od programu
  • Nejčastější dotazy
 • Související legislativa (vybraná ustanovení)
  • Správní řád č. 500/2004 Sb.
  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Nový trestný čin §347a Maření spravedlnosti
 • Způsoby a typy padělání / manipulace listin
  • Nejčastěji padělané listiny (ze znalecké praxe)
  • Následky manipulací s listinami ve správním řízení
  • Listiny z technického pohledu (co vše lze koumat)
  • Postupy v případě podezření na padělek
  • Význam razítka nebo pečetě
  • Pravost vs Pravdivost
 • Podpisy a signatury – padělání a zneužití
  • Rizika a druhy padělání a napodobení podpisů (textů)
  • Zneužití a podvody s pravými podpisy bez vědomí autorů
  • Zvýšení rezistence vlastního podpisu vůči padělání
  • Význam umístění podpisu, volba vhodné psací potřeby a barvy
 • Bezpečné dokumenty a podpisy
  • Základní pravidla bezpečného vyhotovení vlastních dokumentů
  • Základní pravidla bezpečného podpisu
  • Zvýšení rezistence vlastního podpisu vůči padělání
 • Praktická část
  • Osvojení si základních pravidel bezpečného vyhotovování dokumentů a smluv
  • Odpovědi na předem připravené otázky posluchačů
  • Osvojení si základních pravidel bezpečného signování dokumentů a formulářů
 • Závěr
 • Odpovědi na dotazy
 • Diskuze

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit