Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.04.2024
9.00 - cca 16:00
    —
210023

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je založen na výkladu zákonných ustanovení zejména ve světle existující použitelné soudní judikatury se snahou o praktický přístup k řešení sporných otázek. Budou vysvětleny základní pojmy z oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené zvláštní povahou provozu dopravy či dopravního prostředku, bude vyloženo postavení provozovatele a řidiče a rozebrány právní vztahy vznikající mezi jednotlivými osobami při dopravní nehodě. Dále bude na soudní judikatuře podán přehled nejčastějších situací při dopravních nehodách. Vysvětleny budou aktuální otázky povinného smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Vymezení rozsahu náhrady újmy (zejména škoda na vozidle a nemajetková újma na zdraví, nároky pozůstalých při usmrcení účastníka dopravní nehody) doplní stručný výklad Metodiky k nemajetkové újmě na zdraví (§ 2958 o. z.). Samostatná pozornost bude věnována vyčíslení nároků při ztrátě osoby blízké (§ 2959 o. z.). Předpokládá se diskuze ke všem tématům a zejména debata k novým, dosud ne zcela vyřešeným otázkám.

Program:

 • podmínky náhrady újmy z provozu dopravních prostředků
 • pojem provozu dopravního prostředku a jeho zvláštní povaha
 • postavení provozovatele a jeho modifikace
 • právní vztahy provozovatele, řidiče a třetích osob
 • střet provozů
 • některé modelové situace při dopravních nehodách
 • vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
 • postižní nárok zdravotní pojišťovny
 • rozsah náhrady
  • škoda na vozidle
  • nemajetková újma, zejména na zdraví a při usmrcení
 • aktuální judikatura
 • diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit