Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody

Odborný program

Seminář je postaven na představení a rozboru aktuálních rozhodnutí dovolacího soudu v oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy. Látka je seřazena tematicky do bloků zahrnujících například porušení prevenční povinnosti, předsmluvní odpovědnost, různé typy objektivních odpovědnostních typů (provoz dopravy a dopravního prostředku, provozní činnost, újma způsobená zvířetem) i porušení povinnosti smluvní. Rozebrána budou nejnovější rozhodnutí v medicínských sporech (postup non lege artis, tzv. teorie ztráty šance, informovaný souhlas, neprovedení resuscitace). Stranou nezůstanou ani procesní otázky spojené zejména se soudním uplatňováním nároků či problematika dokazování a nákladů řízení. Vymezení rozsahu náhrady újmy (zejména škoda na věci (vozidle) a nemajetková újma na zdraví, nároky pozůstalých při usmrcení účastníka dopravní nehody doplní stručný výklad Metodiky k nemajetkové újmě na zdraví (§ 2958 o. z.). Samostatná pozornost bude věnována vyčíslení nároků při ztrátě osoby blízké (§ 2959 o. z.). Konečně se výklad dotkne i nové judikatury k promlčení. Předpokládá se diskuze ke všem tématům a zejména debata k novým, dosud ne zcela vyřešeným otázkám.

Program:

 • základní podmínky povinnosti k náhradě újmy – tzv. odpovědnostní typy
 • porušení prevenční povinnosti
 • předsmluvní odpovědnost
 • náhrada újmy z provozu dopravních prostředků
 • vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
 • další objektivní typy odpovědnosti
 • medicínské spory
 • rozsah náhrady
  • škoda na věci
  • nemajetková újma, zejména na zdraví a při usmrcení
 • náhrady za bolest, ztížení společenského uplatnění a další nemajetkové újmy
 • nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké
 • promlčení nároku
 • procesní souvislosti
 • diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit