Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o preventivní restrukturalizaci

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.04.2024
9.00 - cca 15.30
    —
24012

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ondřej Zezulka, Ph.D.

Vrchní ministerský rada oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti. Ve své praxi a publikační činnosti se věnuje teoretickým aspektům českého a evropského insolvenčního práva a preventivní restrukturalizace. Národní expert v pracovní skupině Rady EU zabývající se přípravou směrnice 2019/1023, který se výrazně podílel na právě přípravě vlastního textu návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci. Interní doktorand a vyučující na katedře podnikového a evropského práva VŠE.

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář se zaměřuje na představení zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, který nabyl účinnosti v září 2023 a který implementuje evropskou směrnici 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Seminář je určen odborné veřejnosti, která se setkává s obchodními korporacemi ve stavu finančních obtíží – advokátům, soudcům, krizovým manažerům, insolvenčním správcům, bankéřům a daňovým poradcům.

Cílem semináře je seznámit účastníky s úplnou novinkou v právním prostředí ČR, a sice s institutem preventivní restrukturalizace, který se zásadně odlišuje od existujícího insolvenčního řízení. Nový koncept nabízí podnikateli s životaschopným byznysem, který se pouze přechodně ocitl ve stavu finančních obtíží, nové možnosti odvracení úpadku. Poctivému podnikateli umožňuje vyjednávat kolektivní dohodu s klíčovými věřiteli, aniž by jej současně vystavoval známým rizikům a negativním efektům standardního insolvenčního řízení. Pro tento účel byla vyvinuta celá řada nových mechanismů, která staví na flexibilním řízení před soudem.

Hlavní témata semináře:

  • Východiska nového zákona o preventivní restrukturalizaci
  • Porovnání reorganizace a restrukturalizace
  • Fáze procesu restrukturalizace – hybridní povaha soudního řízení, role soudu a restrukturalizačního správce
  • Průběh negociace s věřiteli (sanační projekt vs. restrukturalizační plán)
  • Defensivní nástroje podnikatele (individuální a všeobecné moratorium, účinky na existující smlouvy a soudní řízení)
  • Defensivní nástroje věřitelů (předběžný přezkum pohledávek)
  • Hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu a podmínky vnucení plánu nesouhlasícím věřitelům
  • Ochrana nového a prozatímního financování
  • Doprovodná novela insolvenčního zákona
  • Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit