Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Jiří Kubík, MBA

Vedoucí oddělení odvolání a stížností stavebního úřadu, Magistrát města Plzně. Zkušený lektor a autor odborných článků v oblasti stavebního práva, člen České společnosti pro stavební právo. Byl externím členem autorského týmu podílejícího se na tvorbě nového stavebního zákona a je spoluautorem připravovaného komentáře k novému stavebnímu zákonu.

Mgr. David Slováček

asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu, dříve právník Kanceláře veřejného ochránce práv. Je spoluautorem připravovaného komentáře k novému stavebnímu zákonu. Zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci se prakticky zabýval právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-77/2024 - Odstraňování (nejen) černých staveb - webinář

Odborný program

Lektoři, spoluautoři připravovaného velkého akademického komentáře k novému stavebnímu zákonu, seznámí podrobně účastníky semináře s tématem odstraňování staveb, a to jak s povolováním odstranění stavby na základě žádosti jejího vlastníka, tak zejména s problematikou staveb, jejichž odstranění je nařizováno stavebním úřadem ze zákonem předvídaných důvodů. Seminář představí jednotlivé situace na modelových případech. Důraz bude kladen na černé stavby (postavené bez povolení nebo v rozporu s povolením) a stavby sice povolené, avšak jejichž povolení bylo následně zrušeno. Účastníci se seznámí s možnými postupy stavebního úřadu, včetně vydání dodatečného či nového stavebního povolení nebo naopak nařízení odstranění stavby a výkonu tohoto rozhodnutí. Cílem semináře je pochopení a zvládnutí základních procesů, a to jak z pohledu veřejné správy, tak z pohledu účastníků správních řízení. Lektoři představí novou právní úpravu a vysvětlí její vztah k úpravě předcházející. Účastníci budou rovněž seznámení se soudní judikaturou (rozsudky soudů), kterou lze využít rovněž ve vztahu k novému stavebnímu zákonu.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy obecného nebo speciálního stavebního úřadu, a dále advokátům (popř. podnikovým právníkům) a občanským sdružením.

Obsah semináře:

  • Žádost o povolení odstranění stavby a rozhodování o ní
  • Nařizování odstraňování staveb ex offo a jednotlivé situace
  • Nepovolené stavby
  • Stavby, které pozbyly povolení
  • Vadně provedené stavby
  • Nejčastější procesní otázky v řízení o odstranění stavby (např. neúplná žádost o dodatečné povolení, popírání vlastnického práva ke stavbě)
  • Možné výsledky řízení (dodatečné či nové povolení, rozhodnutí o odstranění stavby)
  • Výkon pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby
  • Odstraňování staveb v judikatuře českých soudů
  • Diskuze nad problémy vznesenými účastníky semináře

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit