Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákaz diskriminace, nerovného zacházení, (vč. odměňování) a šikany v pracovněprávních vztazích
- pravidla, jejich výklad a praxe - to vše i v nové realitě po zavedení právní úpravy whistleblowingu - ON-LINE

Pracovní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Marie Janšová

specialistka a doporučovaná advokátka v oblasti pracovního práva; v roce 2022 jí bylo uděleno ocenění Právník roku v oblasti pracovního práva. Od roku 2016 působí jako partnerka v advokátní kanceláři LEGALITÉ. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, digitalizace HR agendy, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), členkou představenstva za Českou republiku v European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi je pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje; je spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce (C.H.Beck, 2018 a 2022).

Odborný program

Zákaz diskriminace a zásada rovného zacházení se všemi zaměstnanci, včetně zásady rovného odměňování, patří mezi základní zásady pracovněprávních vztahů. Za projevy nevhodného chování na pracovišti je odpovědný zaměstnavatel a je to on, kdo musí přijímat opatření k jejich předcházení.

Seminář se praktickou formou zaměří na to, jak se tyto zásady projevují v praxi, jaký je význam klíčových pojmů (rovnost, diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, šikana, bossing aj.), jaké jsou jejich praktické projevy, jaké povinnosti má v této souvislosti zaměstnavatel, ale též jaká je odpovědnost zaměstnance a vedoucího zaměstnance. Jak by mělo probíhat vyšetřování incidentů na pracovišti a jaké jsou právní prostředky obrany proti diskriminaci, nerovnému zacházení a šikaně na pracovišti. Součástí bude i blok o problematice nerovného odměňování, a to včetně navrhovaných legislativních novinek v této oblasti a také problematiky bonusů, což je oblast, ve které se v praxi často chybuje. Téma bude doplněno o konkrétní příklady z praxe i některá soudní rozhodnutí.

V rámci semináře bude rovněž vysvětleno, jak se zákazem diskriminace, nerovného zacházení a šikany v pracovněprávních vztazích souvisí a v jakých případech se uplatní nová právní úprava whistleblowingu, která nabyla účinnosti 1. 8. 2023.

Seminář je určen zejména pracovníkům personálních oddělení, vedoucím zaměstnancům, firemním právníkům, a všem dalším, kteří se se chtějí s touto problematikou blíže seznámit a získat o tématu přehled.

Výběr témat z obsahu semináře:

 • Zákaz diskriminace a zásada rovného zacházení v pracovněprávních vztazích a při výběru zaměstnanců:
  • pojmy, diskriminační důvody, výjimky
  • praktická aplikace – jak se vyhnout diskriminaci při náboru i na pracovišti
  • povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance
  • právní prostředky obrany
 • Zásada stejné odměny za stejnou práci, nerovné odměňování včetně problematiky bonusů
 • Šikana na pracovišti (mobbing, bossing, obtěžování, sexuální obtěžování a další formy nežádoucího chování)
 • Whistleblowing – základní exkurz do problematiky ochrany oznamovatelů a její aplikace v případech diskriminace, nerovného zacházení a šikany

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit