Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak se připravit a zvládnout kontroly inspekce práce se zaměřením na nelegální práci a zastřené zprostředkování zaměstnání

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Marie Janšová

specialistka a doporučovaná advokátka v oblasti pracovního práva; v roce 2022 jí bylo uděleno ocenění Právník roku v oblasti pracovního práva. Od roku 2016 působí jako partnerka v advokátní kanceláři LEGALITÉ. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, digitalizace HR agendy, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), členkou představenstva za Českou republiku v European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi je pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje; je spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce (C.H.Beck, 2018 a 2022).

Odborný program

Prakticky zaměřený seminář seznámí účastníky s průběhem kontrol oblastního inspektorátu práce (OIP) a následných správních řízeních o uložení sankce a poradí, jak se na tyto kontroly připravit a jak zvládnout jejich průběh. Dozvíte se, jaká práva a povinností má zaměstnavatel jako kontrolovaný subjekt i jak se proti postupu a závěrům OIP bránit. Představeny budou oblasti, na které se OIP nejčastěji ve svých kontrolách zaměřuje, i ty, na které budou cílit mnohé kontroly v příštím roce.

Navíc se seminář podrobně zaměří na dvě z často kontrolovaných témat – a to problematiku nelegální práce (zejména tzv. švarcsystém) a stále méně známou oblast zastřeného zprostředkování zaměstnání. Víte totiž, jak správně spolupracovat s osobami samostatně výdělečně činnými (živnostníky) a subdodavateli, abyste se vyhnuli riziku vysokých pokut? Co je rizikové a jak správně právně i fakticky ošetřit vaše smluvní vztahy, a na co si dát pozor? Přestože je tzv. švarcsystém v praxi stále rozšířený, je nelegální a kontrolní orgány se na něj ve své činnosti zaměřují. Stejně tak se zaměřují na tzv. šedé (nelegální) agentury práce, tedy subjekty, které bez příslušných oprávnění poskytují nikoli služby, ale lidskou práci. V průběhu semináře zjistíte, jak je rozpoznat a jaká pravidla dodržovat, abyste byli na případnou kontrolu inspekce práce připraveni a nevystavili se riziku pokut a dalších sankcí.

Seminář je určen zejména personalistům, vedoucím zaměstnancům, jednatelům (statutárním orgánům), majitelům firem, a všem dalším, kteří se se chtějí s problematikou blíže seznámit a získat o tématu přehled.

Výběr témat z obsahu semináře:

 • Kontroly OIP
  • důvody kontroly, její průběh a následné správní řízení o uložení sankce
  • práva a povinnosti zaměstnavatele jako kontrolované osoby
  • právní prostředky obrany
  • poznatky z dosavadních kontrol a činnost OIP
 • Nelegální práce a zastřené zprostředkování zaměstnání
  • definice – znaky
  • znaky závislé práce a podnikatelské činnosti
  • agenturní zaměstnávání vs. dodavatelsko-odběratelské vztahy
  • sankce a rizika
  • pravidla spolupráce s živnostníky i s dodavateli služeb – co lze upravit smluvně a co je nutné realizovat v praxi, faktická pravidla fungování a nezbytná dokumentace

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit