Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Čermák

působí jako právník na Českém vysokém učení technickém v Praze, je majitelem poradenské společnosti Čermák Consulting, s.r.o. a působí jako externí konzultant v oblastech složitých veřejných zakázek u řady zadavatelů. Ve své praxi se zaměřuje zejména na veřejné zakázky na informační systémy a stavební práce. V minulosti byl ředitelem úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Odborný program

Účastníci semináře se praktickou formou seznámí s úskalími nákupů software a hardware z veřejných prostředků. Společně s lektorem prodiskutují nejproblematičtější místa a instituty zadávání IT dle zákona o zadávání veřejných zakázek a navzájem se obohatí o příklady a tipy zadávání veřejných zakázek v oblasti IT. Obsah semináře odráží současnou tuzemskou i zahraniční judikaturu v relevantní oblasti. Očekávána je živá diskuse s účastníky semináře a vzájemná výměna zkušeností a poznatků.

Do programu budou promítnuty i změny v souvislosti s aktuální novelou zákona o zadávání veřejných zakázek, provedenou zákonem č. 166/2023 Sb., s účinností od 16. 7. 2023.

Program semináře:

 • Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ
 • Soutěžíme HW:
  • Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ;
  • Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika);
  • Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací dokumentaci a jejich vyžadování za trvání smlouvy;
  • Soutěž na kvalitu HW – kvalitativní hodnotící kritéria veřejné zakázky, aneb nákup levného HW je plýtvání veřejnými prostředky;
  • Vyžadované obchodní podmínky dodavatelů HW vs. vysoutěžená smlouva a nejčastější problémy s dodržováním vysoutěžené smlouvy;
  • Sčítání předpokládaných hodnot v oblasti HW, aneb sčítá se předpokládaná hodnota externího harddisku s notebookem?
  • Flexibilní a rychlý nákup HW: rámcové smlouvy, dynamické nákupní systémy, kvartální nákupy, VZMR;
  • „Chceme Apple, protože je nejlepší“ – co na to ZZVZ?
  • Veřejné zakázky a výrobky firem Huawei a ZTE (servery a clustery, mobilní telefony, koncové prvky atd.)
 • Soutěžíme SW:
  • SW jako dodávka nebo služba? – balíkový SW vs. SW na míru;
  • Druhy zadávacích řízení a SW, aneb jednací řízení bez uveřejnění již není v módě;
  • SW (resp. IS) na míru jako projekt – sestavení projektového týmu zadání SW na míru, zjištění statusu quo, databáze a současná data, HW požadavky, vytvoření technické specifikace, tvorba smlouvy;
  • Implementace, maintenance a rozvoj jako požadavky zadavatel v zadávacích podmínkách a ZZVZ;
  • SW na míru a jeho soutěž na základě kvalitativních kritérií: východiska a možnosti, vhodná a nevhodná kritéria soutěže kvality, užití tzv. nabídkových prototypů v hodnocení kvality SW;
  • Historický SW, jeho přesoutěžení a nahrazení moderním produktem: rizika a východiska, obsah původní smlouvy, převod dat ze stávajícího systému do nového, problémy a jak jim předcházet;
  • Mimořádně nízká nabídková cena v nabídkách na SW na míru;
  • Problém kontroly vysoutěženého plnění smlouvy, aneb jak kontrolovat, aby nebyly přečerpávány člověkodny určené na rozvoj SW;
 • Diskuse s účastníky - očekávaná bohatá diskuse s účastníky kurzu bude probíhat v celém jeho průběhu.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit