Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti po novele zákoníku práce - NOVINKA - ON-LINE

Pracovní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Vrajík

advokát specializovaný na pracovní právo. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát. Dříve působil rovněž v předních českých kancelářích Randl Partners a Dvořák Hager & Partners. Je doporučovaným advokátem pro oblast pracovního práva mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who’s Who Legal. Je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, členem představenstva spolku CzELA, tedy české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo a členem spolku EELA, tedy evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo. Je spoluautorem řady odborných publikací a článků, dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice pracovního práva a několika monografií.

Odborný program

Určen pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky

Program semináře

Předmětem semináře je komplexní výklad problematiky zaměstnávání na základě tzv. dohod, tedy dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, ve světle změn, které přinesla novela zákoníku práce implementující směrnice Evropské unie o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

Lektor bude klást důraz především na praktické příklady a na srovnání toho, jak dohody fungovaly před novelou zákoníku práce a jak mohou fungovat nyní. Účastníci si tak ze semináře odnesou praktické znalosti, jejichž cílem je umožnit dohody i po novele nadále využívat tak, aby předešli případným sporům se zaměstnanci i nedostatkům při kontrolách.

Konkrétní program bude zahrnovat následující oblasti:

 • Právní prostor pro sjednávání dohod
 • Uzavírání a náležitosti dohody o provedení práce
 • Uzavírání a náležitosti dohody o pracovní činnosti
 • Souběh dohody a pracovní smlouvy nebo více dohod, kombinace dohod
 • Pracovní doba a doba odpočinku na základě dohod
 • Odměňování zaměstnanců na základě dohod, průměrný výdělek, dohoda a podpora v nezaměstnanosti
 • Překážky v práci u zaměstnanců na základě dohod
 • Dovolená u zaměstnanců na základě dohod
 • Informování o obsahu právního vztahu z dohody
 • Přechod na jistější formu zaměstnání
 • Skončení právních vztahů z dohod a obrana zaměstnance proti skončení
 • Cestovní náhrady a náhrady výdajů u zaměstnanců na základě dohod
 • Náhrada škody u zaměstnanců na základě dohod
 • Pracovnělékařské služby u zaměstnanců na základě dohod
 • Závěrečné srovnání dohod s pracovním poměrem
 • Možnosti praktického využití dohod
 • Využívání dohod při mateřské, otcovské a rodičovské dovolené
 • Kdy lze dohody nahradit smlouvami dle občanského zákoníku

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit