Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.02.2024
9.00 - cca 16.00
    —
24117

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, kteří ve své praxi vstupují do věřitelsko-dlužnických vztahů.

Jak je výklad postaven?

Při výkladu je kladena pozornost na ty instituty soukromého práva, které se přímo dotýkají postavení a ochrany věřitele. V první polovině semináře se účastníci zejména dozvědí, jak jsou regulovány úroky a úroky z prodlení, jaké je postavení věřitele vůči dědicům či manželům se SJM a jak je to s postoupením pohledávky. Druhá polovina je věnována problematice započtení, promlčení a smluvní pokutě. Seminář je koncipován průřezově, aby si účastníci osvojili nejen jednotlivá pravidla, ale i souvislosti mezi nimi. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • Obecné otázky, zejména právní regulace úroků
  • Co obsahují právní pravidla o úrocích?
  • Lze si sjednat úroky z úroků?
  • Jaká práva má věřitel, když je dlužník v prodlení?
  • Proč musím dbát na odlišení úroků z prodlení a smluvní pokuty?
  • Je regulována výše úroků z prodlení?
  • Je dobré sjednat si ztrátu výhody splátek?
 • Postavení věřitele vůči specifickým dlužníkům
  • Které dluhy patří do společného jmění manželů?
  • Jakou roli hraje okamžik vzniku pohledávky vůči jednomu z manželů?
  • Lze se „hojit“ na majetku ve společném jmění manželů, když dluh vznikl jen jednomu z manželů? A jak na to navazují procesní pravidla?
  • Lze postihnout bankovní účet nedlužného manžela?
  • Hradí dědici všechny dluhy zůstavitele?
  • Co je to výhrada soupisu?
  • Co je konvokace věřitelů a odloučení pozůstalosti?
 • Změna v osobě věřitele
  • K jakým změnám dochází při postoupení pohledávky?
  • Jak vymezit pohledávky při globální cessi?
  • Co se stane, když je porušen sjednaný zákaz postoupit pohledávku?
  • Jaký vliv má změna věřitele na dosavadní zajištění?
  • Jaké námitky má po postoupení dlužník?
  • Jaká je odpovědnost postupitele?
 • Věřitel a započtení
  • Jaké jsou obecné předpoklady započtení?
  • Jaké jsou rozdíly mezi splatností a splnitelností dluhu a jaký význam má toto pro započtení?
  • Lze započít pohledávku v jiné měně?
  • Lze započíst pohledávku neurčitou nebo nejistou?
  • Jaký je vztah započtení a uznání dluhu?
 • Promlčení pohledávky
  • Která práva se promlčují?
  • Jak dlouhá je promlčecí lhůta a od kdy začíná běžet?
  • Lze se vzdát námitky promlčení?
  • Do kdy nejpozději je v soudním řízení možné namítnout promlčení?
  • Je věřitel lépe chráněn při smrti dlužníka krátce před uplynutím promlčecí lhůty?
  • Jak se promlčuje právo na náhradu škody, právo na smluvní pokutu apod.?
 • Glosy ke smluvní pokutě
  • Jak sjednat smluvní pokutu, aby byla dostatečně určitá?
  • Lze moderovat smluvní pokutu, která zanikla započtením?
  • Jaký test se používá při zkoumání, zda je smluvní pokuta přiměřená?
  • Lze se vzdát práva na moderaci smluvní pokuty?
  • Mohou být sjednány další podmínky pro vznik práva na smluvní pokutu?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit