Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní a faktické vady nemovitostí

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Vladimír Syruček

Odborník na nemovitosti a vše co s nimi souvisí, tj. po obchodní, právní, ale i daňové stránce. Nemovitostní problematice se v rámci své odborné praxe aktivně věnuje od roku 1993. Věnuje se též lektorské činnosti, je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Přednáší také na vysokých školách. Lektor je zároveň hlavním autorem odborné publikace Realitní právo, Nemovitosti v realitní praxi, C.H. Beck (již II. vydání), což je praktický průvodce (každodenní bible) profesionálů v nemovitostech a dále i autorem 16 interaktivní vzorů smluv z oblasti realitního práva (C.H.Beck), na kterých se též podíleli JUDr. Eva Barešová a Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Odborný program

Cíl semináře

Poskytnout prakticky využitelné informace a doporučení při nakládání s nemovitostmi, ať již se jedná o jejich pronájem či prodej a/nebo jako zástavu či naopak jejich výstavbu nebo jiné stavební práce. Vše zpracováno na základě postřehů z praxe, od předkontraktačních jednání a vyjednávání, přes řádné plnění smlouvy až po následné spory a jejich dohry, tj. odpovědnosti a náhrady škod.

Komu je seminář určen

Všem kdo se zabývají či budou zabývat realitními obchody a zejména odpovídají za smluvní dokumentaci, ať již se jedná o realitní právníky (advokáty, notáře, podnikové právníky aj.) či obchodníky (realitní makléře a realitní kanceláře, správcovské společnosti, včetně veřejné správy – státu, krajů a obcí) a/nebo i jiná související povolání (bankovní, pojišťovací experty, účetní a daňové poradce, znalce, odhadce majetku, projekční kanceláře a stavební společnosti apod.).

POZOR: i když nejste soudce, notář nebo advokát, tak pokud ve vztahu k nemovitostem vystupujete jako odborník (profesionál, což je i úředník a státní zaměstnanec), tak máte zákonnou povinnost odborné péče (znalost a pečlivost), resp. nesete plnou odpovědnost za ŠKODU ZPŮSOBENOU INFORMACÍ NEBO RADOU, a to včetně neúplné informace.

Je výrazně příjemnější a levnější se použit na chybách druhých, než na těch svých vlastních.

Obsah semináře

Vady a omezení seznatelné z veřejných seznamů nejde jen o KN, ale i další ….

 • Věcná vs. obligační práva
  • jejich kolize
  • kvazivěcné právo a možnost anonymizace některých informací
 • Opravdu znáte (všechny a správně) údaje na LV
  • vlastnictví
  • spoluvlastnictví
  • přídatné spoluvlastnictví
  • dočasná stavba
  • právo stavby
  • budoucí výměnek
  • zajištění
   – zástavní práva
   – zajišťovací převod práva
  • zákaz zcizení nebo zatížení
  • věcné břemeno
  • vzdání se práva na náhradu škody
  • výhrada, že upevněný stroj není součástí nemovitosti
  • dědictví
  • exekuce a insolvence
  • omezení dispozice
  • ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
  • cenové údaje
 • Vady zjevné a odpovědnost prodávajícího, kupující a odborníků
  • vada v okamžiku předání x záruční doba
  • promlčení a prekluze
  • ocenitelé
  • výměra
  • hranice
 • Vady v NOZ
  • účel smlouvy
  • vzdání se práva
  • ujištění
  • úhrnek
  • hra na třetího
  • neotálet
  • sleva i jako dodatečné snížení vyjednané ceny
  • tlak na slevu
  • vada a škoda
  • speciální ustanovení pro koupi movité věci
  • speciální ustanovení pro koupi nemovité věci
 • Smluvní dokumentace
  • účel
  • výslovné vyjádření
  • vhodné formulace k ceně
 • Ukázky znaleckého zkoumání
  • závada
  • vada
  • porucha
  • metodika ocenění závady na tržních principech
 • Zvláštní případy
  • ochrana nabyvatelů při mnohosti nabyvatelů
 • Další zdroje informací
  • co není na LV
  • vlastník
  • odpovědnost za mlčení

Osvědčená osnova semináře zůstává, ale jako vždy se můžete těšit na novinky a bonusy.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit