Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní a faktické vady nemovitostí - NOVINKA

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Vladimír Syruček

Odborník na nemovitosti a vše co s nimi souvisí, tj. po obchodní, právní, ale i daňové stránce. Nemovitostní problematice se v rámci své odborné praxe aktivně věnuje od roku 1993. Věnuje se též lektorské činnosti, je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Přednáší také na vysokých školách. Lektor je zároveň hlavním autorem odborné publikace Realitní právo, Nemovitosti v realitní praxi, C.H. Beck (již II. vydání), což je praktický průvodce (každodenní bible) profesionálů v nemovitostech a dále i autorem 16 interaktivní vzorů smluv z oblasti realitního práva (C.H.Beck), na kterých se též podíleli JUDr. Eva Barešová a Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Odborný program

Cíl semináře

Poskytnout prakticky využitelné informace a doporučení při nakládání s nemovitostmi, ať již se jedná o jejich pronájem či prodej a/nebo jako zástavu či naopak jejich výstavbu nebo jiné stavební práce. Vše zpracováno na základě postřehů z praxe, od předkontraktačních jednání a vyjednávání, přes řádné plnění smlouvy až po následné spory a jejich dohry, tj. odpovědnosti a náhrady škod.

Komu je seminář určen

Všem kdo se zabývají či budou zabývat realitními obchody a zejména odpovídají za smluvní dokumentaci, ať již se jedná o realitní právníky (advokáty, notáře, podnikové právníky aj.) či obchodníky (realitní makléře a realitní kanceláře, správcovské společnosti, včetně veřejné správy – státu, krajů a obcí) a/nebo i jiná související povolání (bankovní, pojišťovací experty, účetní a daňové poradce, znalce, odhadce majetku, projekční kanceláře a stavební společnosti apod.).

POZOR: i když nejste soudce, notář nebo advokát, tak pokud ve vztahu k nemovitostem vystupujete jako odborník (profesionál, což je i úředník a státní zaměstnanec), tak máte zákonnou povinnost odborné péče (znalost a pečlivost), resp. nesete plnou odpovědnost za ŠKODU ZPŮSOBENOU INFORMACÍ NEBO RADOU, a to včetně neúplné informace.

Je výrazně příjemnější a levnější se použit na chybách druhých, než na těch svých vlastních.

Obsah semináře

 • Vady a omezení seznatelné z veřejných seznamů nejde jen o KN, ale i další ….
  • Věcná vs. obligační práva
   – jejich kolize
   – kvazivěcné právo a možnost anonymizace některých informací
  • Opravdu znáte (všechny a správně) údaje na LV
   – vlastnictví
   – spoluvlastnictví
   – přídatné spoluvlastnictví
   – dočasná stavba
   – právo stavby
   – budoucí výměnek
   – zajištění
   – zástavní práva
   – zajišťovací převod práva
   – zákaz zcizení nebo zatížení
   – věcné břemeno
   – vzdání se práva na náhradu škody
   – výhrada, že upevněný stroj není součástí nemovitosti
   – dědictví
   – exekuce a insolvence
   – omezení dispozice
   – ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
   – cenové údaje
 • Vady zjevné a odpovědnost prodávajícího, kupující a odborníků
  • vada v okamžiku předání x záruční doba
  • promlčení a prekluze
  • ocenitelé
  • výměra
  • hranice
  • Vady v NOZ
  • účel smlouvy
  • vzdání se práva
  • ujištění
  • úhrnek
  • hra na třetího
  • neotálet
  • sleva i jako dodatečné snížení vyjednané ceny
  • tlak na slevu
  • vada a škoda
  • speciální ustanovení pro koupi movité věci
  • speciální ustanovení pro koupi nemovité věci
 • Smluvní dokumentace
  • účel
  • výslovné vyjádření
  • vhodné formulace k ceně
 • Ukázky znaleckého zkoumání
  • závada
  • vada
  • porucha
  • metodika ocenění závady na tržních principech
 • Zvláštní případy
  • ochrana nabyvatelů při mnohosti nabyvatelů
 • Další zdroje informací
  • co není na LV
  • vlastník
  • odpovědnost za mlčení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit