Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění od roku 2024

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Jana Čemusová

vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací VZP ČR - Regionální pobočky Praha

JUDr. Roman Lang,Ph.D.

právník oddělení důchodového pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí

JUDr. Helena Pelikánová

advokátní kancelář (www.akpelikan.cz), specialistka v otázkách důchodového pojištění

Ing. Marta Ženíšková

odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odborný program

Nabízíme Vám unikátní seminář pro mzdové účetní zaměřený na aktuální otázky týkající se pojistného na sociální zabezpečení, dávek nemocenského pojištění, důchodového pojištění a zdravotního pojištění podle aktuálního právního stavu a včetně změn od ledna 2024 v souvislosti s konsolidací veřejných financí.

Odborný program semináře:

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2023 a 2024

 • Změny od 1. 1. 2024 v návaznosti na výši průměrné mzdy – redukční hranice, maximální vyměřovací základ, rozhodný příjem.
 • Změny v roce 2024 v souvislosti s konsolidací veřejných financí
  • změny u dohod o provedení práce – nové hranice příjmu pro účast na nemocenském pojištění, zaměstnanci jako poplatníci pojistného, nové oznamovací povinnosti zaměstnavatelů, změny v odvodu pojistného na sociální zabezpečení,
  • změny v pojistném na sociální pojištění – zvýšení sazby pojistného na nemocenském pojištění, přechod na novou sazbu. Změny v souvislosti s tzv. technickou novelou
  • změny v nemocenském a pojistném na sociální zabezpečení přijaté zejména s cílem zjednodušit provádí pojištění, napravit nepřesnosti a omezit tvrdé dopady právní úpravy na některé pojištěnce. Jde např. u slevy na pojistném upřesnění, co se považuje za odpracovanou hodinu, o změnu výše penále ve splátkovém režimu, o změny u PPM, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného, ruší se možnost dohody mezi OSSZ a zaměstnavatelem o změně lhůty pro oznamování nástupu a skončení zaměstnání atd.
 • Informace o změně organizačního uspořádání ČSSZ -územní správy sociálního zabezpečení, kontaktní pracoviště. Poznámka k delegaci místní příslušnosti.
 • Odpovědi na dotazy.

Důchodové pojištění v roce 2024

 • Přehled posledních změn v důchodovém pojištění
 • Doby pojištění, náhradní doby pojištění
 • Stručně o důchodových dávkách a jejich výši – vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2023 (včetně mimořádné valorizace) a od 1. 1. 2024
 • Změny v podmínkách nároku na tzv. předčasný starobní důchod od října 2023 (zákon č. 270/2023 Sb.) a důsledky z toho plynoucí
 • Tzv. technická novela předpisů v oblasti důchodového pojištění (zákon č. 321/2023 Sb.)
 • Tzv. „předdůchod“ poskytovaný z doplňkového penzijního spoření a jeho vliv na budoucí výši přiznávaného důchodu
 • Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2023 a další povinnosti zaměstnavatelů – vzorové příklady, nejčastěji zjišťovaná pochybení
 • Využívané tiskopisy
 • Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění
 • Připravovaná reformní opatření ve smyslu Programového prohlášení vlády - Důchodová reforma 2023
 • Diskuze, závěr

Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2024

 • Informace o změnách v oblasti zdravotního pojištění
 • Okruh osob, které se pro účely zdravotního pojištění považují za zaměstnance
 • Oznamovací a další povinnosti zaměstnavatelů
 • Vyměřovací základ – zahrnované a nezahrnované příjmy, minimální vyměřovací základ
 • Příklady z praxe
 • Odpovědi na dotazy

Obsah semináře je vždy upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit