Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Seminář s dostatečným prostorem pro diskusi se bude zaměřovat na praktické řešení konkrétních problémů v rámci jednotlivých fází zadávacích řízení z pohledu zadavatelů i dodavatelů. Výklad bude zaměřen především na vysvětlení sporných pravidel vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek po jeho aktuální rozsáhlejší novelizaci, provedenou zákonem č. 166/2023 Sb., s účinností od 16. 7. 2023, na povinnosti zadavatelů, na možnosti uvážení zadavatelů podle novelizovaných zadávacích pravidel, na možnosti obrany dodavatelů a na důsledky chyb z pohledu práva veřejných zakázek i z pohledu soukromého práva. Jednotlivé modelové situace, na nichž budou vysvětlovány „správné“ či „doporučené“ postupy, budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury k aktuální právní úpravě, české rozhodovací praxe k minulým právním úpravám a judikatury Soudního dvora.

Seminář je určen nejen skutečným začátečníkům v oblasti zadávání či začátečníkům „falešným“, nýbrž také relativně ostříleným zakázkářům, kteří si nejsou jisti, zda zákonu o zadávání veřejných zakázek v jeho aktuálně účinném znění správně rozumí.

Základní tematické okruhy:

  • Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky a stanovení předpokládané hodnoty, dělení zakázek a jejich zadávání po částech, zadávání veřejných zakázek pravidelné povahy
  • Oznamovací povinnosti zadavatelů před zahájením zadávacího řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení
  • Konstrukce a obsah zadávacích podmínek, povinné, dobrovolné a zakázané podmínky, specifika zadávacích podmínek v případech jednotlivých druhů plnění
  • Druhy zadávacích řízení a základní pravidla postupu, nejčastější chyby a zajímavosti z praxe
  • Posuzování nabídek a hodnocení nabídek, potvrzovací fáze splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před uzavření smlouvy
  • Výběr dodavatele na základě posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek, kombinace
  • Obrana dodavatelů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit