Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Regulace cloud computingu ve veřejné správě

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Bc. Adam Kučínský

ředitel odboru regulace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zabývá se zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-616/2023 - Regulace cloud computingu ve veřejné správě

Odborný program

O semináři:

Cloud computing je v současné době stále využívanějším modelem provozu informačních systémů a poskytování IT služeb nejen v soukromém ale i ve veřejném sektoru. Nespornou výhodou je, že cloud computingouvé služby jsou pružné, přizpůsobitelné, rozšířitelné a poměrně levné. Ani tento model provozu IT služeb však není bez rizika a je třeba myslet na zabezpečení. V oblasti informačních systémů veřejné správy a informačních systémů orgánu veřejné moci vstoupila v roce 2021 v účinnost nová regulace, která upravuje bezpečnostní požadavky na využívání cloud computingových služeb orgány veřejné správy a orgány veřejné moci. Tato regulace stanoví jednak bezpečnostní opatření při využívání cloud computingových služeb veřejnou správou ale také kvalifikační požadavky pro poskytovatele těchto služeb veřejné správě. Seminář přehledně vysvětlí a popíše všechny důležité instituty regulace a přiblíží povinnosti, které na orgány veřejné správy regulace klade.

Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit účastníky s regulatorním rámcem bezpečnosti využívání cloud computingových služeb ve veřejné správě. Seminář poskytuje ucelené informace o bezpečnostních požadavcích na využívání cloud computingových služeb orgány veřejné moci a orgány veřejné správy stanovených zákonem o informačních systémech veřejné správy a zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Cílová skupina: Soukromý i státní sektor; specialisté řízení rizik, právníci, compliance management, interní i externí auditoři, bezpečnostní management, IT management, ISMS specialisté, bezpečnostní konzultanti apod.

Poznámka: Konkrétní obsah a zaměření semináře může být upraven podle potřeb a požadavků účastníků.

Osnova semináře:

 • Kontext a rámec regulace cloud computingu
  • Vymezení cloud computingu
  • Regulatorní rámec bezpečnosti cloud computingu ve veřejné správě
 • Adresáti regulace cloud computingu
 • Rizika cloud computingu
 • Hodnocení důležitosti informačního systému a jeho zařazení do bezpečnostní úrovně
  • Vyhláška č. 315/2021 Sb., o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci
 • Požadavky na poskytovatele cloud computingu
  • Vyhláška č. 316/2021 Sb., o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu
 • Požadavky na orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu
  • Vyhláška č. 190/2023 Sb., o bezpečnostních pravidlech
 • Další metodiky a rámce pro bezpečnost cloud computingu

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit