Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Přelomová novela informačních zákonů zákonem č. 241/2022 Sb. - co přinese pro právní praxi povinných subjektů? - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na stavební právo a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí, praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin a praktického komentáře k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku (vydává Wolters Kluwer, 2024).

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-229/2023 - Informační zákony - webinář

Odborný program

Seminář bude zaměřen na výklad práva na informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s důrazem na dopady jeho zcela zásadní novely zákonem č. 241/2022 Sb. Budou prodiskutovány příklady z praxe, judikatura a aktuální výklady ministerstva vnitra a dalších relevantních institucí. Speciální pozornost bude věnována otázce ochrany osobních údajů, a to především v kontextu nejnovější judikatury, a také nové právní úpravě upřesňující okruh dotčených osob. V souvislosti s novelou č. 241/2022 Sb. budou popsány i v ní obsažené četné změny zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Novela informačních zákonů zákonem č. 241/2022 Sb. byla přijata v srpnu 2022 a nabyla z větší části působnosti 1. ledna 2023. Jejím hlavním obsahem je rozšíření okruhu povinných subjektů o tzv. veřejný podnik, omezení poskytování informací v oblasti hospodářské soutěže, určení okruhu osob, o jejichž příjmech je možné veřejnosti poskytovat informace, nové důvody neposkytnutí informací, možnost odmítnutí informací z důvodu zneužití práva ad.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN?

Seminář je určen pracovníkům všech orgánů veřejné správy, ale i dalších veřejných institucí (školy, Policie ČR, inspekční orgány, obchodní společnosti zřízené státem, kraji, městy a obcemi) a také veřejných podniků (tedy nového okruhu povinných subjektů).

OSNOVA:

1) Právo na informace a jeho ústavní základy. Povinné subjekty

 • Ústavněprávní základ práva na informace
 • Základní principy práva na informace
 • Povinné subjekty (nová právní úprava u veřejných podniků)

2) Postup při zveřejňování a poskytování informací.

Důvody neposkytnutí informací.

 • zveřejňování informací
 • postupy při poskytování informací a jejich právní režim
 • důvody neposkytnutí informací – zejm. ochrana obchodního tajemství, ochrana podniků v hospodářské soutěži
 • privilegovaný přístup některých žadatelů (občané obce, zastupitelé)

3) Ochrana osobnosti a osobních údajů, vs. právo na informace.

Poskytování informací o platech.

 • ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace
 • poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
 • poskytování informací o platech a odměnách podle nejnovější judikatury, práva dotčených subjektů

4) Obrana proti šikanózním žádostem

 • zpoplatňování žádostí o informace
 • obrana proti šikanózním žádostem a proti zneužívání práva na informace

5) Změny v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit