Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek apod.

Odborný program

Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z pohledu judikatury Nejvyššího soudu, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy, upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad vychází zejména z judikatury Nejvyššího soudu.

Program semináře:

 • Nájem bytu a domu
  • předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran
  • nájemní smlouva – náležitosti, forma
  • nájemné
   – výše, prodlení, výše úroků z prodlení
   – zvyšování
  • jistota, smluvní pokuta
  • služby a pokuta podle § 13 z. č. 67/2013 Sb. ve znění od 1. 1. 2023
  • bydlení dalších osob
  • skončení nájmu
   – prolongace
   – smrt nájemce - přechod nájmu, dědění
   – výpověď (náležitosti, výpovědní doba, důvody, přezkum oprávněnosti)
  • odevzdání bytu, vyklizení
  • družstevní byt
 • Nájem prostor za účelem podnikání
  • účel nájmu
  • dispozitivnost úpravy
  • práva a povinnosti stran
  • skončení nájmu
   – na dobu určitou
   – na dobu neurčitou
   – výpovědní doba
   – výpověď, námitky, soudní přezkum oprávněnosti
  • náhrada za převzetí zákaznické základny
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit