Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pohledávky - cizí měna a odpisy - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s účetními postupy týkajícími se pohledávek a zákonných opravných položek k nim dle platné daňové legislativy, včetně návazností na judikaturu Nejvyššího správního soudu a interpretace Národní účetní rady.

Obsah semináře:

 • Tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám a daňový odpis
  • Pravidla pro promlčení pohledávek dle občanského zákoníku
  • Tvorba opravných položek a odpis pohledávek do daňových nákladů
  • Nastavení vnitropodnikového systémů pro tvorbu zákonných opravných položek
  • Judikatura Nejvyššího správního soudu k odpisům pohledávek
 • Další operace s pohledávkami
  • Postoupení pohledávek před splatností i po splatnosti.
  • Zápočty pohledávek a závazků.
 • Cizoměnové operace s pohledávkami dle Interpretací Národní účetní rady
  • Vymezení kursového rizika jako důvodu pro výpočet a účtování kursových rozdílů
  • Odpis cizoměnové pohledávky
  • Nákup pohledávky v cizí měně
  • Dohadné účty v cizí měně, časové rozlišení v cizí měně
  • Zálohy v cizí měně a jejich (ne)přepočítávání k rozvahovému dnu
  • Pohledávky a opravné položky v cizí měně

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit