Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Účetní závěrka za rok 2023 - jaké jsou změny oproti minulým létům?

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Odborný program

Cílem semináře je připravit účastníky na průběh práce při přípravě účetní závěrky za rok 2023, která může být v některých krocích odlišná od přechozí praxe. Dále bude výklad zaměřen na důležitost zveřejnění účetní závěrky a její schválení na valné hromadě. Novinky se objevily také v oblasti rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů.

Seminář je určen účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Obsah semináře:

 • 1. Cizoměnová aktiva a dluhy k datu účetní závěrky
  • Peněžní a nepeněžní položky, vznik kursového rizika
  • Nesení kursového rizika jako důvod pro výpočet a zaúčtování kursových rozdílů
  • Přepočet na aktuální kurs ČNB a zaúčtování kursových rozdílů
  • Nové interpretace Národní účetní rady k cizí měně v účetnictví
 • 2. Inventarizace pohledávek a rozhodování co s nedobytnými pohledávkami?
  • Tvorba zákonných opravných položek
  • Odpis pohledávek
 • 3. Vykázání daňové ztráty a její vliv do splatné a odložené daně
  • Možnosti zpětného uplatnění ztráty dle závěrů koordinačního výboru
  • Vliv zpětného uplatnění do účtování o splatné a odložené dani
  • Vzdání se práva na uplatnění ztráty do budoucna
 • 4. Dlouhodobý nehmotný majetek
  • Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku, jeho účetní odpisy
  • Interpretace Národní účetní rady k majetku
 • 5. Zveřejnění účetní závěrky
  • Změny a sankce za nezveřejnění dle novely zákona o obchodních korporacích
  • Zveřejnění prostřednictvím správce daně
 • 6. Výplata podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích
  • Nová pravidla dle novely zákona o obchodních korporacích
  • Zdanění vyplácených částek dle závěrů Koordinačního výboru

Výklad bude doplněn bohatým podkladovým materiálem s řadou příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit