Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2024

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Růžena Klímová

zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví

Odborný program

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Obsah semináře:

Změny v pracovněprávní oblasti

Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změny v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP

Nejdůležitější změny:

 • Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21).
 • Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
 • Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
 • Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.
 • Přestávka na oddech, nepřetržitý denní odpočinek, nepřetržitý týdenní odpočinek – u dohod o pracích mimo pracovní poměr.
 • Harmonogram směn a formy seznámení zaměstnance s harmonogramem u dohod o pracích mimo pracovní poměr.
 • Nárok na dovolenou u DPP a DPČ – od 1. 1. 2024, příklady výpočtu, náhrada odměny za dovolenou.
 • Nárok na příplatkové odměny - §§ 115 až 118 ZP.
 • Výpočet průměrného hodinového výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Překážky v práci u dohod o pracích mimo pracovní poměr.
 • Rodičovská dovolená (§ 196).
 • Pružné uspořádání práce.
 • Práce na dálku (§ 317) a paušální náhrada nákladů při výkonu práce na dálku.
 • Doručování písemností s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)

Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

 • Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu
 • Doplatek se netýká náhrady mzdy
 • Další změny v této oblasti
 • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)

Změny v zákoně o daních z příjmů

 • Správné postupy při poskytování příspěvku na stravování a jeho maximální výše v roce 2024
 • Slevy na daních v roce 2024
 • Benefity – omezení
 • Paušální náhrada při výkonu práce na dálku
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – účel potvrzení
 • Stručně o ročním zúčtování

Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

 • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti se změnou zákoníku práce
 • Nové redukční hranice pro rok 2024
 • Maximální vyměřovací základ v roce 2024
 • Další parametrické změny
 • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění

Parametrické změny ve zdravotním pojištění

 • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v roce 2024 a podmínky pro uplatnění
 • Minimální vyměřovací základ
 • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu

Změny v oblasti srážek ze mzdy

 • Paušální náhrada nákladů při exekuci
 • Výše paušální náhrady dle vyhlášky 517/2021 Sb., podmínky pro uplatnění
 • Příklady na výpočet paušální náhrady, promlčení nároku na paušální náhradu
 • Povinnosti zaměstnavatelů v rámci součinnosti – změna v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád
 • Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v roce 2024
 • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • Roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a při insolvenční srážce

Další změny k datu konání semináře

 • Vyhláška o cestovních náhradách v roce 2024
 • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl ZPS
 • Dotazy a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit