Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2024

Daně, účetnictví (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.11.2023
9.00 - cca 15.00
    —
23291

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

15.12.2023
9.00 - cca 15.00
    —
23292

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Růžena Klímová

zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Obsah semináře:

Změny v pracovněprávní oblasti

Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změny v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP

 • Nejdůležitější změny:
  • Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21).
  • Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
  • Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
  • Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.
  • Přestávka na oddech, nepřetržitý denní odpočinek, nepřetržitý týdenní odpočinek – u dohod o pracích mimo pracovní poměr.
  • Harmonogram směn a formy seznámení zaměstnance s harmonogramem u dohod o pracích mimo pracovní poměr.
  • Nárok na dovolenou u DPP a DPČ – od 1. 1. 2024, příklady výpočtu, náhrada odměny za dovolenou.
  • Nárok na příplatkové odměny - §§ 115 až 118 ZP.
  • Výpočet průměrného hodinového výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
  • Překážky v práci u dohod o pracích mimo pracovní poměr.
  • Rodičovská dovolená (§ 196).
  • Pružné uspořádání práce.
  • Práce na dálku (§ 317) a paušální náhrada nákladů při výkonu práce na dálku.
  • Doručování písemností s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu
  • Doplatek se netýká náhrady mzdy
  • Další změny v této oblasti
  • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • Správné postupy při poskytování stravenkového paušálu a jeho maximální výše v roce 2024
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – účel potvrzení
  • Stručně o ročním zúčtování
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti se změnou zákoníku práce
  • Nové redukční hranice pro rok 2024
  • Maximální vyměřovací základ v roce 2024
  • Další parametrické změny
  • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění
  • Parametrické změny ve zdravotním pojištění
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění
  • Minimální vyměřovací základ
  • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • Paušální náhrada nákladů při exekuci
  • Výše paušální náhrady dle vyhlášky 517/2021 Sb., podmínky pro uplatnění
  • Příklady na výpočet paušální náhrady, promlčení nároku na paušální náhradu
  • Povinnosti zaměstnavatelů v rámci součinnosti – změna v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád
  • Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2024
  • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • Roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a při insolvenční srážce
 • Další změny k datu konání semináře
  • Vyhláška o cestovních náhradách v r. 2024
  • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl ZPS
  • Upozornění na změny v pracovnělékařských prohlídkách od roku 2023 (periodické prohlídky, mimořádné prohlídky, vstupní, výstupní, následné)
  • Archivační lhůty u mzdových listů od r. 2023
  • Odškodňování bolesti – vyhláška č. 276/2015 Sb.
 • Dotazy a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit