Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zdravotní pojištění 2024 - novinky, problémové situace z praxe a správné postupy, vzory čestných prohlášení aneb co se jinde nedozvíte - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Antonín Daněk

Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. V rámci České republiky provádí metodickou a poradenskou činnost v celé šíři spektra zdravotního pojištění. Přednáší problematiku zdravotního pojištění od roku 1995 především pro mzdové účetní a další specialisty v oblasti zpracování mezd, ale také i pro pracovníky softwarových firem a pro pracovníky zdravotních pojišťoven. Rozsáhlá je jeho publikační činnost. Kromě jiného je autorem oblasti zdravotního pojištění v publikaci Abeceda mzdové účetní, každoročně vydávané nakladatelstvím ANAG Olomouc.

Odborný program

Seminář je zaměřen na změny ve zdravotním pojištění a podmínky při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem. Část semináře je koncipována i formou odpovědí na dotazy a řešení konkrétních situací z praxe. Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.

Program semináře:

 • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2023 a k 1. 1. 2024.
 • Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem.
 • Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ.
 • Dohody v roce 2024.
 • Předčasný starobní důchod s odloženou výplatou.
 • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady.
 • Které zákony jsou důležité pro zdravotní pojištění?
 • Na které oblasti se musí zaměstnavatel zaměřit při odvodu pojistného a při plnění dalších povinností?
 • Na jakých principech se stanovuje vyměřovací základ zaměstnance?
 • Kdy se sčítají a naopak nesčítají příjmy zaměstnance?
 • Oznamování změn zaměstnavatelem, součinnost se zaměstnancem.
 • Poživatelé důchodu a jejich výdělečná činnost v souvislostech zdravotního pojištění.
 • Mateřská a rodičovská dovolená, čerpání rodičovského příspěvku, celodenní osobní a řádná péče, souběžné státní kategorie.
 • Vzory čestných prohlášení zaměstnance.
 • Otcovská poporodní péče.
 • Pracovněprávní vztahy a správné postupy zaměstnavatele. Řešení oprav.
 • Postupy při poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci.
 • Které kroky je zapotřebí podniknout, když zaměstnanec neoznámí změnu zdravotní pojišťovny.
 • Kdy zaměstnavatel podává opravný Přehled?
 • Kdy není povinností OSVČ platit zálohy na pojistné?
 • Specifické situace na přelomu let.
 • Jak postupovat, aby bylo správně odvedeno pojistné ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance?
 • Nekolidující zaměstnání.
 • Jak se ve zdravotním pojištění nahlíží na hlavní zdroj příjmů?
 • Povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance ohledně příslušnosti ke zdravotní pojišťovně.
 • Principy evropského práva s dopady do českého systému veřejného zdravotního pojištění.
 • Vracení odměn za výkon funkce.
 • Důležitost trvalého pobytu pro zdravotní pojištění.
 • Smluvní odstupné a příjmy po skončení zaměstnání.
 • Jak je to s kontrolami zdravotních pojišťoven? Řešení problémových situací.
 • Kdy lze žádat o prominutí penále a které podmínky je nutné splnit?…….a spousta dalších informací a zajímavostí.
 • Dotazy, diskuse.
 • Individuální konzultace po skončení semináře.

Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit