Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o účetnictví - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.09.2023
9.00 - cca 14.00
    —
209241

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální
20.10.2023
9.00 - cca 14.00
    —
209242

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální
15.12.2023
9.00 - cca 14.00
    —
209243

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální
19.03.2024
9.00 - cca 14:00
    —
210138

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální
21.05.2024
9.00 - cca 14:00
    —
210139

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

absolvent VŠE v Praze, kde pracoval v letech 2006–2014 jako vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, v letech 2014–2018 byl dvakrát zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a od roku 2022 je jejím proděkanem. Od roku 1993 je statutárním auditorem Komory auditorů ČR a v letech 2010–2014 byl dvakrát zvolen jejím prvním viceprezidentem, v roce 2022 jejím prezidentem. Je dlouholetým zástupcem v Národní účetní radě a dále členem European Accounting Association a American Accounting Association. Specializuje na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a na využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu. Je dlouholetým členem poradní skupiny Ministerstva financí ČR pro účetnictví a podílí se na přípravě nového zákona o účetnictví. Rovněž je členem, či předsedou výborů pro audit, pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad vysokých škol.

Odborný program

Seminář je určen: všem pracovníkům v oblasti účetnictví, daní, auditu a práva, ale i uživatelům informací z účetních závěrek společností, kterých se dotkne nová právní úprava účetnictví v ČR, jejíž předpokládaná účinnost je od 1. ledna 2024. Rovněž je seminář vhodný pro ty pracovníky středního a vyššího managementu, pro které jsou tyto znalosti nezbytné jako předpoklad pro řízení společností. Zejména se jedná o znalce, majitele firem, statutární zástupce, jednatele a prokuristy, právníky, obchodní a technické ředitele a odborníky v obdobných manažerských pozicích, analytiky finančních institucí, kteří s informacemi z účetních závěrek pracují. Hlavním úkolem semináře je seznámit tyto pracovníky s dopady rekodifikace do účetnictví a účetního výkaznictví. Seminář poskytuje základní přehled o hlavních změnách, které nový zákon o účetnictví přinese a jejich praktických dopadech, přičemž u účastníků semináře se předpokládají alespoň základní znalosti z oblasti účetnictví, daní a práva.

Obsah semináře:

 • Proč je třeba nový zákon o účetnictví a ne jen jeho novela; jak příprava nového zákona probíhala a v jaké fázi se aktuálně nachází.
 • Koncepční rámec nového zákona o účetnictví, cíle, předpoklady a zásady, kvalitativní požadavky a definice základních pojmů.
 • Rozšíření použití IFRS – povinné a dobrovolné použití IFRS.
 • Změna vykazování leasingů, odlišnosti podle jednotlivých kategorií účetních jednotek.
 • Změny v pravidlech oceňování majetku a dluhů v účetnictví. Časová hodnota peněz – diskont.
 • Novinky v oblasti podnikových přeměn a jejich vykazování v účetnictví.
 • Funkční měna a její úprava v novém zákonu o účetnictví. Nový pohled na cizí měny v účetnictví.
 • Změna vykazování dotací a změna úpravy neziskového sektoru.
 • Nové pojetí regulace využití informačních a komunikačních technologií při vedení účetnictví.
 • Nová konstrukce sankcí za neplnění požadavků zákona o účetnictví.
 • Aktuální stav a obsah přípravy doprovodného zákona, prováděcích vyhlášek a účetních standardů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit