Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2024 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství

Finanční právo (seminář)

Lektor/lektoři

plk. Mgr. Petr Mareš

vedoucí pracovník na Generálním ředitelství cel; specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství; odborný garant a lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi a Světové celní organizaci, kde podílí se na tvorbě předpisů upravujících danou problematiku; autor a spoluautor předpisů upravujících danou problematiku na národní úrovni.

pplk. Mgr. Petr Toman

specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství na Generálním ředitelství cel; lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi, kde podílí se na tvorbě předpisů upravujících danou problematiku.

Odborný program

Seminář je určený zejména pro dovozce a vývozce, kteří pochopili, že znalost pravidel celní klasifikace zboží, tedy sazebního zařazení zboží, je klíčovou podmínkou pro správné uplatnění celních sazeb a obchodně-politických opatření a také pro snížení rizika následného doměření cla a ostatních poplatků. Vzhledem k šíři této problematiky bude seminář zaměřen zejména na oblast, s níž se setkává většina firem a v níž se také nejvíce chybuje – na celní klasifikaci strojů, přístrojů, zařízení, vozidel a jejich částí, součástí a příslušenství.

Účastníci semináře budou také seznámeni problematikou vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží a stanovisek k sazebním zařazení zboží. Taktéž budou seznámení se změnami společného celního sazebníku EU (tzv. kombinovaná nomenklatura), které mají pro celní klasifikací zboží zásadní význam, a které vstoupí v účinnost dnem 1. ledna 2024.

Seminář je určený tedy zejména pro ty, kteří se zabývají celním řízením a chtějí si doplnit a aktualizovat své znalosti v oblasti celní klasifikace zboží do kombinované nomenklatury v oblasti vybraných druhů zboží.

Během semináře bude prostor pro diskusi a odpovědi na otázky účastníků.

Obsah semináře:

  • Stručný přehled celních předpisů a zdrojů informací týkajících se celního tarifu a celní klasifikace zboží
  • Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury
  • Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží
  • Závazné informace o sazebním zařazení zboží
  • Informace o změnách kombinované nomenklatury od 1. ledna 2024
  • Specifická pravidla platná pro celní klasifikaci strojů, přístrojů, zařízení a vozidel, praktické příklady
  • Pravidla pro celní klasifikaci částí, součástí a příslušenství – včetně praktických příkladů
  • Aktuální příklady celní klasifikace zboží z praxe
  • Diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit