Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní postupy podle nového stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.10.2023
9.00 - cca 16.00
    —
23271

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Josef Staša,CSc.

Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-100/2007 - Stavební zákon ve vazbě na správní řád

Cena

Vložné: 3090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Obsahem semináře budou vybrané předpokládané problémy realizace správních postupů podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně srovnání s dosavadní právní úpravou obsaženou v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněnípozdějších předpisů, a s ohledem na zkušenosti z jeho aplikace. Výklad přihlédne i ke zvláštnostem vyplývajícím ze zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odborný program semináře:

 • Obecná správních postupů podle stavebního zákona
 • Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány
 • Postupy související s opatřeními obecné povahy na úseku územního plánování
 • Postupy související s veřejnoprávními smlouvami uzavíranými na úseku územního plánování
 • Rozhodování ve věcech požadavků na vístavbu
 • Poskytování předběžných informací
 • Rozhodování ve věcech realizace stavebních a nestavebních záměrů a záměru odstranit stavbu
 • Postup stavebního úřadu jako tzv. navazující řízení
 • Postup stavebního úřadu týkající se tzv. černé stavby
 • Kolaudační a rekolaudační postupy
 • Zvláštnosti kontrolních postupů podle stavebního zákona
 • Postupy ukládání opatření k zajištění pořádku na úseku stavebního řádu
 • Zvláštnosti řízení o přestupcích podle stavebního zákona
 • Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, obnova řízení, přezkumné řízení, prohlášení nicotnosti)
 • Soudní kontrola správních postupů podle stavebního zákona

Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 17. října na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz. Úprava programu je možná i na místě dohodou účastníků semináře.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit