Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.10.2024
9.00 - cca 16.00
    —
24328

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-151/2019 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 12% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s procesní částí zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.), tzn. s těmi jeho ustanoveními, která upravují řízení o přestupku, včetně ustanovení o postupu před zahájením řízení, a s dosavadními zkušenostmi s aplikací této nové normy v praxi.

Výklad je zaměřen na procesní část zákona, tzn. zvláštní pravidla řízení o přestupcích ve vztahu k obecné úpravě správního řízení ve správním řádu, která se na řízení o přestupku použije subsidiárně. Probrána budou postupně ustanovení o správních orgánech a účastnících přestupkového řízení, o postupech před zahájením řízení, o zahájení a průběhu řízení o přestupku, včetně zvláštních druhů řízení, ustanovení o rozhodnutí o přestupku a o odvolacím a přezkumném řízení a novém rozhodnutí.

Výklad je doplněn odkazy na judikaturu zejména správních soudů vztahující se k dřívější právní úpravě správního trestání i k úpravě nové.

Program:

  • Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu
  • Postup před zahájením řízení o přestupku
  • Zahájení a průběh řízení o přestupku
  • Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení
  • Zvláštní druhy řízení o přestupku
  • Rozhodnutí o přestupku a odvolací řízení
  • Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
  • Evidence přestupků
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit