Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Martina Kasíková

předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, je také externím vyučujícím na katedře občanského práva PF UK. V roce 2006 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu a za rok 2007 získala titul právník roku v oboru občanského práva. Vedle toho se věnuje publikační činnosti.

Odborný program

Přednáška bude zaměřena zejména na aktuální problémy praxe spojené s aplikací četných novel exekučního řádu i občanského soudního řádu. Probrány budou i nejpalčivější problémy vyskytující se v exekučním řízení (zastavení exekuce včetně nákladových souvislostí, odklad exekuce a účast manžela povinného nebo nezletilého v exekučním řízení). Diskutovány budou i průniky mezi exekučním a insolvenčním řízením.

Obsahem semináře budou aktuální rozsáhlé novelizace exekučního práva (zákony č. 588/2020 Sb., 38/2021 Sb., 192/2021 Sb., 218/2021 Sb., 261/2021 Sb., 286/2021 Sb. a 214/2022 Sb.) a případné další novelizace.

Podrobně budou probrány nejenom dopady legislativních změn do exekučního řízení, ale i časová působnost jednotlivých novel exekučního práva. Zároveň budou účastníci seznámeni s nejnovější judikaturou Ústavního soudu, Nejvyššího soudu ČR a krajských soudů v oblasti exekučního řízení.

Zařazena budou témata:

 • zastavení exekuce
 • zálohy v exekuci
 • odklad exekuce
 • započítávání vymoženého plnění
 • rozšíření chráněných příjmů
 • náhrada nákladů plátce mzdy
 • doručování v exekuci
 • nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí
 • změny v exekuci přikázáním pohledávky z účtu a chráněný účet
 • dluhy nezletilého v exekuci
 • náhradní výživné v exekuci
 • manžel povinného v exekuci
 • změny v exekuci cizozemských exekučních titulů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit