Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální otázky věcných práv se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - NOVINKA - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.08.2023
9.00 - cca 16.00
    —
209208

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář bude zaměřen na čtyři dílčí témata, která dosud v rámci agentury BOVA nebyla přednášena, a jde tak o přednášku novou reagující na novou rozhodovací praxi Nejvyššího, případně Ústavního soudu.

Obsah:

 • 1) SDĚLOVACÍ, INFORMAČNÍ ČINNOST SOUDU V OBLASTI VĚCNÝCH PRÁV
  • Zde půjde o vysvětlení nového směru rozhodovací praxe senátu 22 Cdo v některých oblastech věcných práv a vysvětlení její podstaty s tím, že nejde o poučovací povinnost v občanském soudním řízení, ale o specifický postup mající za cíl předcházet budoucím sporům mezi účastníky soudního řízení.
 • 2) INSTITUT DOBRÉ VÍRY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU A JEHO JEDNOTLIVÉ PROJEVY
  • V rámci institutu dobré víry bude vysvětlena základní změna v rozložení důkazního břemene ve sporech týkajících se dobré víry.
 • 3) ZNEUŽITÍ PRÁVA JAKO KOREKTIVNÍ NÁSTROJ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
  • V rámci této části bude vysvětlen nový korektivní nástroj občanského, jehož funkci plnil v poměrech ObčZ 1964 institut dobrých mravů.
 • 4) TZV. SPEKULATIVNÍ NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A JEHO PROJEVY V PRÁVNÍCH VZTAZÍCH
  • V této části je zařazena novinka v podobě výkladu tzv. spekulativního nabytí vlastnického práva a jeho faktické projevy v právní praxi.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit