Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Společné jmění manželů - dvoudenní seminář - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Dvoudenní seminář věnovaný problematice společného jmění manželů navazuje na téma společného jmění manželů z jara 2023 uvedením některých dalších nových témat, věnovaných problematice společného jmění manželů. Seminář bude zaměřen na další praktická témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených zejména s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bude zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky, zaměřené společné jmění manželů.

Obsahem semináře budou následující témata:

  • Nakládání s majetkem ve společném jmění manželů a principy správy společné věci (mechanismus správy společné věci, následky porušení zákonných pravidel správy, jednotlivé formy správy společné věci)
  • Tzv. odklony součástí společného jmění manželů, zejména finančních prostředků (podstata a formy tzv. odklonů, hmotněprávní a procesní obrana proti nim, judikatura Nejvyššího soudu)
  • Smluvní modifikace společného jmění manželů a modifikace rozhodnutím soudu – základní otázky (podstat obou forem modifikací, dosavadní judikatura Nejvyššího soudu)
  • Obvyklé vybavení rodinné domácnosti a společné jmění manželů (podstata institutu, jeho vztah ke společnému jmění, přechodná ustanovení)
  • Vnosy (investice) a společné jmění (koncepční vymezení, způsob „výpočtu“ vnosů, jednotlivé formy vnosů, tzv. valorizace a redukce vnosů, procesní souvislosti a důkazní břemena spojené s problematikou vnosů )
  • Vypořádání společného jmění manželů (základní principy vypořádání, základní pravidla vypořádání, jednotlivé způsoby vypořádání, tzv. pravidlo tří let, náležitosti žaloby o vypořádání společného jmění manželů, princip solventnosti)
  • Disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů (hmotněprávní a procesní předpoklady uplatnění disparity, jednotlivé typové případy disparity, speciální a specifické případy tzv. disparity podílů při vypořádání společného jmění manželů)
  • Rozhodování o náhradě nákladů řízení v řízení o vypořádání společného jmění manželů (principy rozhodování, judikatura Nejvyššího soudu České republiky)
  • V případě zůstatku času – Nesprávné katastrální zápisy, superficiální zásada a materiální publicita (střet ochrany majetku ve společném jmění manželů a tzv. dobrověrného nabyvatele, způsoby odstraňování nesprávných katastrálních zápisů – dopad do vypořádání společného jmění manželů - prevence a následné postupy, praktické projevy superficiální zásady a společné jmění manželů)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit