Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.05.2024
9.00 - cca 15.00
    —
24138

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Irena Holcová

advokátka se specializací zejména na autorské právo - i ve vztahu k oblasti IT, působící též jako odborná asistentka Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK, publikuje v oboru autorského práva (zejména komentář Autorský zákon a předpisy související, Komentář k novému občanskému zákoníku - část Licence), podílela se aktivně též na přípravě autorského zákona a jeho novel a přípravě úpravy licence v novém občanském zákoníku. Obdržela ocenění Právník roku 2015 pro právo duševního vlastnictví.

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje v zásadě komplexní úpravu práva autorského a práv s autorským právem souvisejících, včetně zvláštního práva pořizovatele databáze (od účinnosti nového občanského zákoníku s výjimkou úpravy licenční smlouvy). Nabyl účinnosti 1. prosince 2000, dosud byl sedmadvacetkrát novelizován.

V rámci výkladu budou zohledněny v době konání semináře aktuální legislativní změny ve vztahu k tématu, zejména novela autorského zákona a občanského zákoníku č. 429/2022 Sb. účinná od 5. ledna 2023 transponující Směrnici EP a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu a transpoziční novela OZ č. 374/2022 Sb. účinná od 6. ledna 2023 transponující Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží.

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou autorského práva z pohledu nauky i praxe a provést je světem autorského práva, aktuálními novelami autorského zákona, včetně aktuálních otázek vyplývajících z aplikační praxe a judikatury podle časových možností i ve vztahu k počítačovým programům a souvisejícím smluvním vztahům, využití blockchainu v autorskoprávní oblasti včetně NFT, umělé inteligenci, aj. též s přihlédnutím k právní úpravě evropské a aktuálním otázkám autorského práva v rámci Evropské unie.

Seminář je proto určen pro všechny se zájmem o problematiku autorského práva. Předpokládá se již tradičně interaktivní seminář, kdy se v průběhu výkladu mohou účastníci tázat ve vztahu k tématu na vše, co je zajímá. Průběh semináře, zejména míra interaktivity, se bude odvíjet též od aktivity účastníků, zejména konkrétních dotazů k tématu během semináře.

Obsahové zaměření:

 • Úvod do problematiky autorského práva
 • Transpoziční novely autorského zákona a občanského zákoníku (zejména právo vydavatelů tiskových publikací, užití díla poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online, změny v úpravě licence a smlouva o poskytování digitálního obsahu)
 • Základní výklad pro orientaci v tématu:
  • Autorské dílo, vznik, obsah a trvání práva autorského
  • Užití díla a licence (licenční smlouva) podle občanského zákoníku
  • Zaměstnanecká díla
  • Aktuální otázky autorského práva
 • Diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit