Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní soudnictví pro pokročilé - judikatura k soudnímu přezkumu

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, vysokoškolský pedagog

Odborný program

V návaznosti na seminář Žaloby a řízení v správním soudnictví, nebo samostatně pro účastníky znalé zákonné úpravy řízení ve správním soudnictví nabízíme hlubší pohled do problematiky soudního přezkumu činnosti (a nečinnosti) veřejné správy správními soudy.

Tak jako právní předpisy upravující činnost veřejné správy, je i zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, předmětem dlouhodobého a nezřídka i dynamického výkladu v judikatuře správních soudů a Ústavního soudu. Jde přitom často o výklad základních pojmů a institutů, představujících či spoluvytvářejících samu podstatu správního soudnictví, jako jsou pravomoc a působnost správních soudů, subsidiarita soudního přezkumu, pojem veřejných subjektivních práv, resp. právní sféry dotčených osob, …, ale např. také specifika soudního přezkumu veřejné správy spadající do samostatné působnosti územních samosprávných celků. Těmto a dalším tématům je věnována pozornost na nabízeném semináři.

Stručný úvod je věnován problematice judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva. Účastníci semináře budou seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních soudů, ale i správních orgánů a dotčených osob či jejich zástupců.

Účastníci semináře budou seznámeni s klíčovou starší i se zcela aktuální judikaturou soudů rozhodujících ve správním soudnictví a Ústavního soudu vztahující se k soudnímu přezkumu činnosti (a nečinnosti) správních orgánů. V zájmu hlubšího soustředění je seminář zaměřen jen na vybrané problematiky, a to s ohledem na jejich význam, aktuálnost a míru pozornosti, která je jim v judikatuře správních soudů věnována.

Základní témata semináře:

 • Zásady práce s judikaturou správních soudů
 • Kasační versus precedenční závaznost judikatury
 • Využitelnost judikatury v praxi správních orgánů i dotčených osob

a příkladmo:

 • Judikatura k výchozím principům právní úpravy správního soudnictví
 • Právo na soudní přezkum činnosti správních orgánů v judikatuře
 • Judikatura k žalobním typům ve správním soudnictví a jejich prostupnosti
 • „Procesní paternalismus“ správních soudů
 • Judikatura k pojmu „rozhodnutí správního orgánu“
 • „Dvojí cesta“ k ochraně proti nicotným rozhodnutím?
 • „Bezbřehost“ zásahů správních orgánů a možností ochrany proti němu?
 • Působnost a pravomoc správních soudů versus ochrana dobré víry
 • a další témata, včetně aktuální judikatury.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit