Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na stavební právo a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí, praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin a praktického komentáře k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku (vydává Wolters Kluwer, 2024).

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-81/2020 - Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?

Odborný program

Novelou č. 241/2022 Sb. se zcela zásadním způsobem změnil zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Velká část novely vstoupila v účinnost od 1. 1. 2023.

Změny zahrnují mj. nové možnosti obrany povinných subjektů vůči šikanózním žádostem. Upřesňují také rozsah osobních údajů poskytovaných žadatelům. Dále došlo k rozšíření povinných subjektů o tzv. veřejný podnik.

Na školení akreditovaném Ministerstvem vnitra ČR pro veřejnou správu se mimo jiné dozvíte odpovědi na otázky:

 • Kdo je subjektem povinným poskytovat osobní údaje mj. o svých zaměstnancích?
 • Jak je to s poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury?
 • Co změnily poslední novely zákona na právních důvodech poskytování informací veřejnosti?
 • Brání něco poskytování záznamů ze zasedání zastupitelstev obcí?
 • Je možné na zasedání zastupitelstev sdělovat a nahrávat osobní údaje?
 • Dá se nějak bránit zneužívání práva na informace v případě nátlaku na osobu, jíž se týkají požadované informace, či nepřiměřené zátěže povinného subjektu?

Program semináře:

 • Definice osobních údajů, poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
 • Okruh subjektů povinných poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. po poslední novele (mj. veřejné podniky)
 • Poskytování veřejných prostředků jako výjimka z ochrany osobních údajů (§ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím); poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury
 • Praktický postup povinných subjektů při poskytování informací nejen o platech a odměnách, práva dotčených subjektů
 • Možnost uvádět osobní údaje při jednání zastupitelstev obcí a krajů v podkladových informacích pro jednání zastupitelstev a v nahrávkách z jednání zastupitelstev
 • Obrana proti šikanózním žádostem a proti zneužívání práva na informace
 • Obrana proti nátlaku vůči osobě, jíž se týkají požadované informace
 • Obrana proti nepřiměřené zátěži povinného subjektu

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit