Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Stanislava Neubauerová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-698/2017 - Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu

Odborný program

Stavební zákon je základní právní normou, která prošla častými novelizacemi. V roce 2021 byl přijat zcela nový stavební zákon, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. Aktuálně jsou projednávány další novely nového stavebního zákona. Připravovány jsou také prováděcí a související vyhlášky.

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, investorům, vlastníkům nemovitostí, autorizovaným inženýrům, architektům, advokátům, ale i dalším případným zájemcům, se zaměřením na možnosti stavebního úřadu řešit závadný stav staveb dle stávající a nové právní úpravy stavebního zákona. Obsah interaktivního semináře je zaměřen na praktické otázky s využitím judikatury správních soudů i metodických stanovisek ministerstev.

Program semináře:

Dozorová oprávnění stavebního úřadu dle současného stavebního zákona

 • právní rámec (stavební dozor vs. státní dozor, pojem veřejný zájem, závada stavby)
 • kontrolní prohlídka (důvody nařízení, účastníci kontrolní prohlídky, výzva a rozhodnutí stavebního úřadu o uložení nápravných opatření)
 • vstup na pozemek a do stavby (s vědomím vlastníka, bez vědomí vlastníka, ochrana obydlí), pořádková pokuta
 • údržba stavby
 • nezbytné úpravy (zejm. důvody nařízení na povolené a nepovolené stavbě, veřejný zájem vs. prokazatelně významné ohrožení, procesní otázky – zahájení řízení, úkony stavebního úřadu v řízení, obsah rozhodnutí, náhrada újmy vs. stavební příspěvek)
 • nutné zabezpečovací práce a neodkladné odstranění stavby
 • vyklizení stavby (důvody vyklizení, procesní otázky, bytové náhrady)
 • opatření na sousedním pozemku a stavbě (zejm. výklad pojmu „vytvoření podmínek“ k provedení stavby, procesní otázky – zahájení řízení, okruh účastníků, obsah rozhodnutí).

Kontrolní činnost stavebního úřadu dle nového stavebního zákona

 • stavební kontrola vs. kontrolní prohlídka
 • vstup na pozemek a do stavby (s vědomím, bez vědomí vlastníka, ochrana obydlí, součinnost Policie ČR)
 • zakazující opatření
 • opatření k nápravě
 • opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit