Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Josef Staša,CSc.

Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a s problémy jeho interpretace a aplikace. Výklad se zaměří jak na postavení kontrolních orgánů a kontrolujících úředních osob, tak na postavení kontrolovaných osob. Pozornost bude věnována i posledním změnám zvláštních úprav správního dozoru, státního dozoru nad výkonem samosprávy, kontroly výkonu státní správy, jakož i problematice finanční kontroly a jejímu vztahu ke kontrolnímu řádu.

Odborný program semináře:

 • Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu.
 • Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu.
 • Aplikace kontrolního řádu při provádění správního dozoru (kontroly nepodřízených osob).
 • Aplikace kontrolního řádu při provádění státního dozoru nad výkonem samosprávy (zejména samostatné působnosti územních samosprávných celků).
 • Aplikace kontrolního řádu při provádění vnitřní kontroly, resp. kontroly výkonu státní správy (včetně přenesené působnosti územních samosprávných celků) a kontroly ve služebních vztazích státních zaměstnanců.
 • Kontrolní řád a finanční kontrola, resp. kontrola veřejných financí.
 • Odchylky od kontrolního řádu ve zvláštních úpravách.
 • Dopad kontrolního řádu na vybrané zvláštní úpravy kontrolních postupů podle předem projeveného zájmu účastníků.
 • Správní řízení a faktická činnost navazující na postup podle kontrolního řádu.
 • Trestní ustanovení kontrolního řádu a nová právní úprava projednávání přestupků.
 • Právní ochrana před nezákonným prováděním kontroly a navazujícími správními úkony.
 • Z judikatury k dozorčím činnostem veřejné správy.
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

Poznámka: Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 1. června na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit