Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu po schválení tzv. věcné novely v Poslanecké sněmovně dne 24. března 2023 - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-302/2022 - Stavební zákon - zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě - webinář

Odborný program

Seminář je určen zejména pracovníkům stavebním úřadům, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.

Seminář bude zaměřen na rozhodovací praxi stavebních úřadů v souvislosti s jejich zvláštními pravomocemi, dále na obecné požadavky ve výstavbě včetně rozhodování o výjimkách, na povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb a na vybrané činnosti ve výstavbě. V rámci semináře budou podány i nejnovější informace o tzv. věcné novele, která byla schválena dne 24. 3. 2023 v Poslanecké sněmovně. V současné době je novela projednávána v Senátu PČR pod číslem tisku 73.

Odborný program semináře:

 • Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
  • kontrolní prohlídky
  • neodkladné odstranění stavby
  • nutné zabezpečovací práce
  • nezbytné úpravy, stavební příspěvek
  • údržba stavby
  • vyklizení stavby
  • státní dozor ve věcech stavebního řádu
  • povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb (projektant, stavebník, stavbyvedoucí, vlastník stavby)
  • obecné požadavky na výstavbu, povolování výjimek
  • vybrané činnosti ve výstavbě
 • Nový stavební zákon v rozsahu (aktuálně):
  • pojmy nového stavebního zákona
  • stavební právo hmotné (požadavky na výstavbu, požadavky na výrobky pro stavby, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě)
  • kontrola a opatření k nápravě
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit