Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Čermák

působí jako právník na Českém vysokém učení technickém v Praze, je majitelem poradenské společnosti Čermák Consulting, s.r.o. a působí jako externí konzultant v oblastech složitých veřejných zakázek u řady zadavatelů. Ve své praxi se zaměřuje zejména na veřejné zakázky na informační systémy a stavební práce. V minulosti byl ředitelem úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Odborný program

Veřejné zakázky na stavební práce jsou „královskou disciplínou“ zadávání veřejných zakázek – jsou často nákladné, při špatné administraci a nedostatečné přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky se zadavateli (a lidem, kteří posléze vysoutěžené stavby musí užívat) mohou velmi vymstít. Na rozdíl od ostatních veřejných zakázek práce zakázkáře nekončí výběrem dodavatele, ale právě naopak teprve začíná v průběhu realizace stavby…

Do programu budou promítnuty i změny v souvislosti s aktuální novelou zákona o zadávání veřejných zakázek, provedenou zákonem č. 166/2023 Sb., s účinností od 16. 7. 2023.

Na prakticky orientovaném semináři založeném na zadávací praxi lektora aktuální rozhodovací praxi správních a soudních orgánů se pokusíme „královskou disciplínu“ lépe ovládnout.

Program semináře:

  • Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika;
  • Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na stavební práce – jak je vést a dozvědět se potřebné informace?
  • Související veřejné zakázky s veřejnou zakázkou na stavební práce – VZ na projektovou dokumentaci vč. VZ na zhotovení BIM, TDS, BOZP;
  • Příprava zadávacích podmínek na VZ na stavební práce – specifika a rizika;
  • Smlouva o dílo – náležitosti, esenciality, tipy, možnosti užití smluvních standardů;
  • Projekty a veřejné zakázky typu Design & Build – postupy zadávacího řízení, způsoby soutěže;
  • Výběr dodavatele – možnosti a postupy hodnocení kvality – náklady životního cyklu, postupy typu BVA;
  • Problematika způsobilosti a kvalifikace;
  • Problematika nabídky – změna vs. vysvětlení nabídky.
  • Změny závazků vzešlých ze soutěže na veřejnou zakázku – problematika podstatné a nepodstatné změny smlouvy, jak užívat a vykládat ust. § 222 (jednotlivé odstavce – limity, aplikace, procesování), vyhrazené změny závazku.

Očekává se živá diskuse s účastníky založená na jejich vlastních zkušenosti a kazuistice

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit