Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Jana Hálová

dlouholetá pracovnice oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-703/20253 - Jméno a příjmení - webinář

Odborný program

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s oblastí užívání, zápisu a změn jména a příjmení a s novinkami v této oblasti, s praktickými poznatky a s dalšími aktualitami. Posluchači budou informováni také o navrhovaných změnách v této oblasti, a to vždy u příslušného konkrétního bodu programu. Lektorka svůj výklad doplní řadou příkladů.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

Program semináře:

I. PRÁVNÍ ÚPRAVA

II. JMÉNO

 • 1. Užívání jména
 • 2. Zápis jména dítěte do knihy narození
 • 3. Užívání dvou jmen / zdvojené jméno
 • 4. Prohlášení o užívání druhého jména
 • 5. Užívání otčestva (jména po otci)
 • 6. Užívání české podoby cizojazyčného jména
 • 7. Uvedení jména na matričním dokladu
 • 8. Jméno osvojeného dítěte
 • 9. Prohlášení o volbě jména – obsah
 • 10. Doklady připojené k prohlášení

III. PŘÍJMENÍ

 • 1. Užívání příjmení
 • 2. Rodné příjmení
 • 3. Zápis příjmení dítěte do knihy narození
 • 4. Příjmení po uzavření manželství
 • 5. Užívání příjmení žen
 • 6. Užívání více příjmení
 • 7. Příjmení po osvojení/zrušení osvojení
 • 8. Příjmení příslušníků národnostních menšin
 • 9. Jméno a příjmení cizince na matričním dokladu
 • 10. Příjmení po rozvodu manželství
 • 11. Užívání příjmení v nesprávné podobě
 • 12. Užívání příjmení SO ČR a současně SO členského státu EU
 • 13. Uvádění jmen a příjmení bývalých čsl. nebo českých občanů na veřejných listinách

IV. ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ

 • 1. Změna jména
 • 2. Změna příjmení
 • 3. Změna jména a příjmení u cizinců, nezletilých dětí a osob, u nichž probíhá změna pohlaví
 • 4. Změna příjmení za trvání manželství
 • 5. Změna příjmení z jednoho na více příjmení
 • 6. Příslušnost matričního úřadu k povolení změny jména a příjmení
 • 7. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení
 • 8. Doklady, které žadatel připojí k žádosti
 • 9. Změna příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem

V. SPRÁVNÍ POPLATKY

VI. ZÁPISY PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ PŘÍJMENÍ A ZÁPISY PROHLÁŠENÍ DO MATRIČNÍCH KNIH

VI. UZNÁVÁNÍ CIZOZEMSKÝCH ROZHODNUTÍ VE VĚCI ZMĚNY PŘÍJMENÍ SO ČR ZA TRVÁNÍ MANŽELSTVÍ S CIZINCEM

VI. ZÁVĚR

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit