Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Prováděcí a související předpisy k novelizovanému zákoníku práce

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Zákoník práce nemůže s ohledem na rozsáhlost své působnosti komplexně a detailně upravovat práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Proto v řadě ustanovení ponechává podrobnosti prováděcím a souvisejícím předpisům, které byly nebo budou v současném období aktualizovány a navazují na novelu zákoníku práce. Příslušná ustanovení ZP jsou tak konkretizována v jiné právní normě a to v nařízení vlády nebo ve vyhlášce (např. v oblasti cestovních náhrad) nebo odkazem na jiný zákon nebo předpis (např. zákon o zákazu diskriminace, o pracovnělékařské péči apod.).

V semináři vysvětlíme nejdůležitější úpravy a problémy s tím spojené, k nimž došlo v tomto období. Důraz je kladen na novelu zákoníku práce 2023/2024. Součástí semináře je výklad předpisů, které ZP neprovádějí, ale patří v souvislosti se ZP do pracovněprávních předpisů.

V semináři uvedeme současný stav v realizaci obsahu úsporného balíčku vlády v pracovněprávních předpisech, včetně vlivu na personální činnost zaměstnavatelů.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality v pracovněprávní oblasti
 • Informace o současném stavu novely zákoníku práce 2023/2024 – hlavní zásady a novinky
 • Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky – změny v pracovnělékařských službách
 • Změny v nařízení vlády k pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí (teplota a větrání na pracovišti, zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby, ochranné nápoje, přestávky při práci s počítačem, rizikové faktory na pracovišti apod.)
 • Nový občanský zákoník – podpůrné použití v pracovněprávních vztazích – problémy a jejich řešení
 • Novela zákona o zaměstnanosti od 1. července 2023 – Kurzarbeit, rekvalifikace a zaškolení u zaměstnavatele, agenturní zaměstnávání
 • Práce načerno a nelegální práce, Švarc systém, vztah k OSVČ po novele od 1. 7. 2023
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon o kolektivním vyjednávání – kolektivní smlouvy, vyšší práva a nároky nad ZP, právní úprava stávek
 • Změny v zákoně o inspekci práce
 • Zákon o úřednících ÚSC
 • Změny v zákoně o nemocenském pojištění (režim dočasně neschopného – pracovní náplň, otcovská dovolená)
 • Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele – změny od 1. 7. 2023
 • Úsporný balíček vlády – realizace v právních předpisech
 • Nová právní úprava dohod o práci v zákoně o důchodovém pojištění
 • Zaměstnanecké benefity po novele zákoníku práce (náklady zaměstnavatele, zákon o dani z příjmu)
 • Prováděcí předpisy k zákoníku práce:
  • Povinnosti zaměstnavatelů v dodržování rovnosti na pracovišti (antidiskriminační zákon, rovnost ve mzdách, důkazní břemeno apod.)
  • Srážky ze mzdy podle nových nařízení vlády
  • Minimální a zaručená mzda, příplatky v obtížném pracovním prostředí – nařízení vlády
  • Prováděcí nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům a záznamům o úrazech
  • Vyhlášky MPSV a Ministerstva financí ke stravnému a použití osobních vozidel na pracovních cestách
  • Zákaz kouření a požívání alkoholu na pracovištích podle zvláštního zákona
  • Pracovní doba v dopravě podle nařízení vlády
  • Zákazy prací podle nařízení vlády a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
  • Nařízení vlády k důležitým osobním překážkám v práci
  • Nařízení vlády k platovým otázkám v rozpočtové sféře (osobní příplatky, pásmové odměňování apod.)
 • Dotazy, diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit