Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Seminář bude zaměřen na dvě dílčí praktická témata, k nimž již existuje rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Obě témata budou vysvětlena podrobně na základě konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky a praktických příkladech tak, aby byl účastníkům semináře zřejmý praktický význam těchto soudních rozhodnutí a jejich použitelnost. Součástí semináře bude informace i o zcela nových rozhodnutích Nejvyššího soudu, která byla přijata do doby, kdy byl tento seminář naposledy lektorován.

Program semináře:

 • Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku
  • význam a podstata přechodných ustanovení k pozemkům a stavbám
  • pojetí stavby v občanskoprávním smyslu
  • východiska předkupního práva
  • jednotlivá významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice předkupního práva (hmotněprávní a procesní souvislosti)
 • Materiální publicita a nabývání od neoprávněného
  • podstata institutu a jeho význam
  • dosah materiální publicity
  • materiální publicita a superficiální zásada
  • materiální publicita a společné jmění manželů
  • materiální publicita a rodinná domácnost
  • tzv. investigativní aktivita nabyvatele

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit