Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Společné jmění manželů - dvoudenní seminář - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Dvoudenní seminář věnovaný problematice společného jmění manželů navazuje na toto téma odpřednášené v listopadu 2022 uvedením dalších nových témat věnovaných problematice společného jmění manželů. Seminář bude zaměřen na další praktická témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených zejména s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bude zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zaměřené společné jmění manželů.

Obsahem semináře budou následující dílčí témata:

  • Vybrané otázky aktiv společného jmění manželů (finanční prostředky opatřené výlučným závazkem jednoho z manželů bez souhlasu druhého manžela, problematická místa úpravy zisku z výlučného majetku jako součásti společného jmění manželů, problematika tzv. Kindergeldu)
  • Problematika nakládání s majetkem tvořícím součást společného jmění manželů a problematika tzv. odklonů a společného jmění manželů (jednotlivé formy odklonů a obrana proti nim, hmotněprávní a procesní postupy vztahující se k odklonům)
  • Zánik manželství rozvodem a právo na bydlení (judikatura Nejvyššího a Ústavního soudu k novému institutu práva na bydlení podle § 768 ObčZ)
  • Přechodná ustanovení občanského zákoníku a společné jmění manželů
  • Vnosy (investice) a společné jmění (koncepční vymezení, způsob „výpočtu“ vnosů, jednotlivé formy vnosů, tzv. valorizace a redukce vnosů)
  • Hmotněprávní způsoby vypořádání (rozhodovací praxe Nejvyššího a Ústavního soudu k otázkám způsobů vypořádání, pravidlům vypořádání a principům tzv. solventnosti, okolnosti významné pro vypořádání společného jmění manželů)
  • Procesní otázky spojené se společným jmění manželů (důkazní břemena ve sporech týkajících se společného jmění manželů, tzv. smísení peněz na účtu, procesní otázky a dokazování vnosů)
  • Určovací a vindikační žaloby a společné jmění manželů (aktivní a pasivní legitimace, předpoklady uplatnění, poznámky spornosti, význam určovacích žalob, naléhavý právní zájem, formulace žalobních návrhů)
  • Speciální a specifické případy tzv. disparity podílů při vypořádání společného jmění manželů
  • Aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k dalším otázkám spojeným se společným jměním manželů (vybrané otázky – podle zůstatku času)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit