Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální „korporační“ judikatury

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Odborný program

Jde o již tradiční seminář, věnovaný nejnovějším rozhodnutím, přijatým (zejména) „korporačním“ senátem Nejvyššího soudu v roce 2022. Doba, jež uběhla od účinnosti „nového“ občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, je dostatečně dlouhá na to, aby se řada otázek, které přinesly, dostala i „na stůl“ Nejvyššího soudu. V posledních letech tak znatelně roste počet významných rozhodnutí, která vykládají „novou“ právní úpravu obchodních korporací. Řada z nich přitom zasahuje i do dalších oblastí civilního práva. Jejich znalost přitom může výrazně pomoci při řešení problémů, s nimiž se právní praxe dnes a denně potýká.

Seminář nabízí podrobnou analýzu aktuálních rozhodnutí, vysvětlí závěry v nich formulované a rozebere jejich dopady na řešení obdobných situací, to vše pohledem soudce pod těmito rozhodnutími „spolupodepsaného“.

Seminář je určen jak pro členy orgánů obchodních korporací a jejich společníky (členy, akcionáře), tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se problematikou obchodních korporací zabývají.

Seminář bude věnován (mimo jiné) i judikatuře řešící

 • péči řádného hospodáře
 • postavení a povinnosti členů statutárních orgánů
 • odměňování členů volených orgánů
 • převody a nabývání podílů
 • práva společníků
 • přezkum platnosti usnesení valné hromady
 • svolání a rozhodování valné hromady a jediného společníka
 • pravidla pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
 • jednání za obchodní korporace, včetně otázek spojených s ustanovením opatrovníka
 • důsledky střetu zájmů při zastupování obchodní korporace
 • zápisy do obchodního rejstříku,
 • atd.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit