Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Bc. David Burian

specialista na ochranu osobních údajů, od roku 2001 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době jako ředitel odboru předávání, akreditací a konzultací.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-108/2023 - Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů

Odborný program

Odborný program

Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky GDPR a Evropským sborem vydané Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízení. Zpracování osobních údajů prostředky nasazení kamerových systémů se tak stalo jedním z nejvíce rozšířených zpracování vůbec a je rovněž předmetem častých stížností a dotazů adesovaných na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Posluchači budou v rámci semináře seznámeni s pravidly, jak správně provozovat kamery na pracovištích, kde se dostávají do zorného úhlu kamer i zaměstnanci, v bytových domech, v obcích pro účely ochrany veřejného pořádku nebo veřejně přístupných místech jako jsou restaurace, obchody apod. Stranou nezůstane ani problematika využívání biometrických údajů při sledování veřejného prostoru, především používání technologie rozpoznání obličeje. Seminář je doplněn řadou případů z praxe a praktických doporučení, jak postupovat, aby kamerový systém byl instalován v souladu s GDPR.

Program semináře

 • Obecný úvod do problematiky (právo na soukromý, právo na ochranu osobních údajů),
 • jaké nové povinnosti podle GDPR se na provozovatele kamerových systémů vztahují,
 • ve kterých případech se GDPR nepoužije,
 • kdy je možné argumentovat osobní potřebou,
 • jaké právní důvody lze použít, jak je to se souhlasem,
 • jak je to s použitím biometriky při kamerovém sledování,
 • jakým způsobem správně plnit informační povinnost,
 • jakou dokumentaci je třeba mít,
 • komu lze údaje z kamerového sledování poskytnout a za jakých podmínek,
 • jak je to s dobou uchování záznamů z kamerového systému,
 • jaké se musí přijmout bezpečnostní opatření,
 • jak je to se zajištěním práv subjektů údajů,
 • co by měl obsahovat balanční test,
 • kdy je třeba provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Kamerové sledování v praxi/kamery všude kolem nás:

 • kamery na pracovišti / monitorování zaměstnanců,
 • kamery v bytových domech,
 • kamery v dopravních prostředcích,
 • kamery v obcích pro ochranu veřejného pořádku,
 • kamery na veřejně přístupných místech (restaurace, obchody, ad.).
 • kamery na domě souseda

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit