Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům, zaměstnancům pojišťoven a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi střetávají s problematikou náhrady újmy.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na představení základních skutkových podstat náhrady škody a nemajetkové újmy, které jsou upraveny v občanském zákoníku: zásah do absolutního práva, porušení ochranné normy, porušení smlouvy. Při výkladu se upozorňuje na aktuální judikaturu, posluchač se tak dozví o institutech, které již užívají české soudy, jako např. čistá ekonomická újma, odpovědnost principála za pomocníka apod. Důraz je kladen též na představení judikatury k náhradě nemajetkové újmy při zásahu do zdraví člověka – jak soudy počítají výši bolestného, náhrady za ztížení společenského uplatnění a dalších nemajetkových újem. V průběhu i na konci semináře je poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • co je to újma, co škoda a co nemajetková újma?
 • jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu?
 • jak se změnila prevenční povinnost?
 • jak se hradí škoda při zásahu do absolutních práv?
 • co je to čistá ekonomická škoda?
 • jak se hradí škoda při porušení ochranného účelu normy a jak vůbec poznám, že došlo k jeho porušení?
 • jak se hradí škoda při porušení smlouvy?
 • hradí se při porušení smlouvy jen předvídatelná škoda?
 • může při porušení smlouvy požadovat náhradu škody i osoba, která není stranou smlouvy?
 • jak se odpovídá za pomocníka?
 • můžu požadovat náhradu škody přímo po zaměstnanci?
 • jak se hradí újma způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi?
 • jaký je rozsah náhrady škody a možnosti její limitace?
 • jak se napravuje újma na přirozených právech člověka, zejména při ublížení na zdraví?
 • mají i sekundární oběti právo na náhradu?
 • došlo ke změně při náhradě škody na věci?
 • lze žádat obchodní znehodnocení věci?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit