Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Autorský zákon pro začátečníky

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.10.2022
9.00 - cca 14.30
    —
22420

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Irena Holcová

advokátka se specializací zejména na autorské právo - i ve vztahu k oblasti IT, působící též jako odborná asistentka Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK, publikuje v oboru autorského práva (zejména komentář Autorský zákon a předpisy související, Komentář k novému občanskému zákoníku - část Licence), podílela se aktivně též na přípravě autorského zákona a jeho novel a přípravě úpravy licence v novém občanském zákoníku. Obdržela ocenění Právník roku 2015 pro právo duševního vlastnictví.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje v zásadě komplexní úpravu práva autorského a práv s autorským právem souvisejících, včetně zvláštního práva pořizovatele databáze (od účinnosti nového občanského zákoníku s výjimkou úpravy licenční smlouvy). Nabyl účinnosti 1. prosince 2000, dosud byl šestadvacetkrát novelizován.

V rámci výkladu budou zohledněny v době konání semináře aktuální legislativní změny ve vztahu k tématu a relevantní ustanovení občanského zákoníku.

Autorské právo je zejména v dnešní době součástí každodenního života, s předměty autorskoprávní ochrany se setkáváte v klasické podobě i v digitální podobě v prostředí internetu mnohokrát za den. Alespoň základy autorského práva by tak měl znát každý. Seminář je určen pro všechny se zájmem o problematiku autorského práva, zejména úplné začátečníky. Účastníci zde budou seznámeni s problematikou autorského práva z pohledu nauky i praxe s cílem získání základních vědomostí a orientace v této oblasti práva, včetně odpovědí na jejich konkrétní otázky k tématu položené účastníky během semináře. Předpokládá se tradičně interaktivní seminář, kdy se v průběhu výkladu mohou účastníci tázat ve vztahu k tématu na vše, co je zajímá. Průběh semináře, zejména míra interaktivity, se tak bude odvíjet též od aktivity účastníků. Zajímá Vás, co je autorské dílo, jaká máte práva, pokud jste autorem, i v případě, kdy vytváříte díla v zaměstnaneckém vztahu, jak dlouho tato práva trvají, zda a kdy můžete užívat autorská díla, jste-li uživateli? Pak jde o seminář pro Vás.

Obsahové zaměření:

  • Úvod do problematiky autorského práva
  • Autorské dílo
  • Vznik práva autorského
  • Obsah práv autorského (osobnostní a majetková práva)
  • Trvání majetkových autorských práv
  • Užití díla a licence (licenční smlouva) podle občanského zákoníku
  • Výjimky a omezení práva autorského (volné užití, zákonné licence)
  • Zaměstnanecká díla
  • Počítačové programy včetně smluvních vztahů
  • Diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit