Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Ověřování - vidimace, legalizace po novele po projednávaných změnách

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Jana Hálová

dlouholetá pracovnice oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-409/2019 - Ověřování - vidimace, legalizace

Odborný program

Seminář se bude zabývat problematikou ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen "vidimace") a ověřování pravosti podpisu (dále jen "legalizace") – po novele zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů /zákon o ověřování/, a po posledních novelách vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu. Posluchači budou rovněž seznámeni s projednávanými změnami, které se týkají ověřování a které jsou obsaženy v projednávané novele zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 431).

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům obecních úřadů pověřených vidimací a legalizací.

Program semináře:

 • Platná právní úprava
 • Působnost na úseku ověřování
 • Kdo může provádět ověřování
 • VIDIMACE
  • Pojem
  • Způsob vyznačení vidimace
  • Ověřovací doložka pro vidimaci
  • Kdy se neprovede vidimace
 • LEGALIZACE
  • Pojem
  • Legalizace za účasti dvou svědků
  • Úřední ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě
  • Způsob vyznačení legalizace
  • Ověřovací doložka pro legalizaci
  • Kdy se neprovede legalizace
  • Prokázání totožnosti žadatele o legalizaci
 • Postup krajského úřadu, úřadu s rozšířenou působností, obecního úřadu, České pošty a Hospodářské komory neprovedou-li vidimaci nebo legalizaci
 • Evidence vidimací a legalizací
 • Podpisové vzory, vzory otisků úředního razítka
 • Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace
 • Kontrolní činnost
 • Ověřování podle notářského řádu
 • Ověřování podle zákona o advokacii
 • Ověřování velitelem lodě

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit