Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nadační a svěřenské fondy - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.09.2022
9.00 - cca 16.00
    —
208324

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.

působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a Práva Akademie věd ČR a jako counsel v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Věnuje se především korporačnímu právu, právu finančních trhů a problematice správy majetku. Je autorem komentáře k úpravě svěřenského fondu v občanském zákoníku (C.H. Beck, 2014), a na toto téma průběžně publikuje. Ve své advokátní praxi získal hluboké zkušenosti mimo jiné i s problematikou svěřenských fondů, ať již ve stádiu jejich zřizování či následně v průběhu jejich správy.

Prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

působí na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního, trustového a spolkového práva v evropském kontextu. Spolupracuje s řadou českých spolků a nadací a dalších organizací neziskové sféry. Je autorkou komentáře nadačního práva (C.H. Beck, 2014), spoluautorkou publikace o spolkovém právu (Leges, 2014) a je členkou Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Po téměř 8 letech účinnosti nového občanského zákoníku lze konstatovat, že se nadační fondy staly jednou z možných forem správy (rodinného) majetku, který je v praxi využíván. Také svěřenské fondy se – i přes svou „podivnou“ povahu - postupně „etablovaly“ v českém právním řádu. Počet svěřenských fondů zapsaných v evidenci je v tisících a lze se domnívat, že majetek v nich spravovaný lze počítat v řádech miliard korun.

Nadační i svěřenské fondy jsou navíc často využívány pro správu rodinného majetku, především jeho mezigeneračního předání, které je v současné době velkým tématem, zejména při transferu rodinných byznysů. Coby možné alternativy nebo doplnění k dědické sukcesi se pozvolna etablují. Čím dál tím častěji se v praxi vyskytuje zájem na komplexním řešení rodinných vztahů a jejich zrcadlení v tzv. rodinných chartách.

Zároveň ale vychází najevo nové problémy a výzvy. Nejprve se řešila problematika postavení zakladatelů a správců; aktuálně se pozornost přesouvá pomalu k postavení beneficientů těchto struktur. Se zhoršující se bezpečností situací v Evropě ožívá zájem vlastníků majetku o možnost správy majetku ve srovnatelných instrumentech v zahraničí.

A o tom všem je nabízený seminář.

Program:

  • Jaké je postavení nadačních a svěřenských fondů v rámci českého soukromého práva? Aktuální diskutovaná témata a návrh možných řešení.
  • Jaké jsou rozdíly mezi nadačním a svěřenským fondem? Kdy je vhodné volit kterou z těchto forem správy majetku?
  • Kdy stojí za úvahu využít zahraniční trustovou nebo fundační strukturu? A mohou české subjekty využít zahraniční trustové formy pro „domácí použití“?
  • Jaké je postavení zakladatele nadačního/svěřenského fondu?
  • Jaké je postavení členů správní rady/správce svěřenského fondu a jejich pozice v rámci správy (rodinného majetku)?
  • Jaké je postavení beneficientů nadačního/svěřenského fondu?
  • Jaké jsou možnosti následných změn podmínek ve statutu svěřenského fondu, popř. v zakladatelských právních jednáních fundací?
  • Hrozí, že nepominutelní dědicové ohrozí existenci struktury mezigenerační správy rodinného majetku?
  • Jak vykládat zakládací listinu nadačního fondu/statut svěřenského fondu? Co je letter of wishes? Co je rodinná ústava? Jaký je její účel a standardní obsah?
  • Specifika filantropických nadačních struktur. Nadační jistina, nadační kapitál a jejich role.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit